ΚΕΕ Φλώρινας Εκπαιδευτικά Προγράμματα Στο Αμύνταιο

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Ιανουαρίου, 2011

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ, δομή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), θα ξεκινήσει στην πόλη του Αμυνταίου τον Ιανουάριο την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ1. Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε υπολογιστι-κά φύλλα – παρουσιάσεις – βάσεις δεδο-μένων (διάρκεια: 50 ώρες) EXCEL – ACCESS – POWER POINT2. Γαλλική Γλώσσα Ι (διάρκεια: 50 ώρες) Βασικά στοιχεία επικοινωνίας σε εισαγωγι-κό επίπεδο3. Μάρκετινγκ (διάρκεια: 25 ώρες) Έρευνα αγοράς, προώθηση προϊόντων, μάρκετινγκ4. Δημιουργική Σκέψη Παραγωγή Καινοτό-μων και Πρωτότυπων Ιδεών (διάρκεια: 25 ώρες) Εξεύρεση νέων εναλλακτικών και πρωτότυ-πων λύσεων σε προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά στο γραφείο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αμυνταίου (Δημαρχείο Αμυνταίου, 1ος όροφος) μέχρι και την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου.