Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ, θα ξεκινήσει στην πόλη της Φλώρινας το Φεβρουάριο εκπαιδευτικά προγράμματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Ιανουαρίου, 2011

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ, δομή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), θα ξεκινήσει στην πόλη της Φλώρινας το Φεβρουάριο την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  1. 1.

Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη Κοινωνία της Πληροφορίας (διάρκεια: 50 ώρες)

WINDOWS – WORD – INTERNET – ΔΙΚΤΥΑ

  1. 2.

Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις – βάσεις δεδομένων (διάρκεια: 50 ώρες)

EXCEL – ACCESS – POWER POINT 

  1. 3.

Πληροφορική IV: Προχωρημένα θέματα σχετικά με υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις – βάσεις δεδομένων (διάρκεια: 50 ώρες)

EXCEL – ACCESS – POWER POINT

(προχωρημένα θέματα)

  1. 4.

Πληροφορική V: Πολυμέσα και Web Publishing (διάρκεια: 50 ώρες)

FLASH – FRONT PAGE – HTML

  1. 5.

Λογοτεχνία: Έλληυνες και Ξένοι Λογοτέχνες (διάρκεια: 50 ώρες)

Σημαντικά έργα της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας

  1. 6.

Ιστορία της Τέχνης (διάρκεια 50 ώρες)

Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, σημαντικά έργα τέχνης

  1. 7.

Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων (διάρκεια: 25 ώρες)

Βασικές έννοιες διοίκησης, προγραμματισμός στις επιχειρήσεις, διεύθυνση επιχείρησης και ανθρώπινος παράγοντας

  1. 8.

Δημιουργική Σκέψη Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών (διάρκεια: 25 ώρες)

Εξεύρεση νέων εναλλακτικών και πρωτότυπων λύσεων σε προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα

  1. 9.

Περιβάλλον: Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (διάρκεια: 25 ώρες)

Χρήσεις και κατανάλωση νερού – ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων – κατάσταση των υδάτινών πόρων στην Ελλάδα

 

 

Οι ημέρες και ώρες υλοποίησης των προγραμμάτων θα ανακοινωθούν στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στη Γραμματεία του ΚΕΕ από 09.00 – 19.00 (Κτίριο Παλιάς Νομαρχίας).

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..