ΚΕΛΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ – ΑΘΛΗΤΗ

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Σεπτεμβρίου, 2011
Σεμινάριο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΟΥ  ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ – ΑΘΛΗΤΗ
Το Τοπικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών  ΚΕΛΛΗΣ και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθλητιάτρων διοργανώνει  πιστοποιημένο  σεμινάριο με αντικείμενο εκπαίδευσης την  άμεση αντιμετώπιση του τραυματία-αθλητή.
Ο  αθλητισμός  αποτελεί  ένα  βασικό  κοινωνικό  αγαθό  που  προάγει  την  ψυχική, πνευματική  και  σωματική  υγεία. Τα  τελευταία  χρόνια, η  ανάπτυξη  του αθλητισμού σε μαζικό, ερασιτεχνικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο  έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες  άνθρωποι  όλων  των  ηλικιών να  πλημμυρίζουν  καθημερινά  χώρους  άθλησης, συμμετέχοντας  σ’ ένα  ευρύ  φάσμα  αθλητικών  δραστηριοτήτων.
Δυστυχώς  οι  τραυματισμοί σοβαροί, πολλές φορές, ή  ακόμη  και  οι  αιφνίδιοι  θάνατοι  σε  χώρους  άθλησης  αποτελούν  μια πραγματικότητα  που  δεν  πρέπει  να  αγνοηθεί.
Η  άμεση  επέμβαση εκπαιδευμένου προσωπικού τόσο  στον  ερασιτεχνικό  όσο  και  στον  επαγγελματικό  αθλητισμό, αποτελεί  το  θεμέλιο  για  την  επιτυχή  αντιμετώπιση  κάθε  πιθανού  ατυχήματος, αλλά και δικαίωμα του κάθε αθλούμενου .
Αυτός  ακριβώς  είναι  και  ο  στόχος  του  εκπαιδευτικού  μας  προγράμματος, να  εφοδιάσει  κάθε  εμπλεκόμενο  (γιατρό, φυσικοθεραπευτή, διασώστη, γυμναστή, νοσηλευτή, διαιτητή) με  τις  απαραίτητες  γνώσεις θεωρητικές και  πρακτικές  δεξιότητες,  έτσι  ώστε  να  αντιμετωπίσουν  άμεσα  και  κυρίως  αποτελεσματικά  κάθε  τραυματισμό  στον  τόπο  του  συμβάντος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΟΥ  ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ – ΑΘΛΗΤΗ 1
Πραγματοποιείτε από την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης, σύμφωνα με τις αρχές του  Ευρωπαϊκού  Κολλεγίου  Αθλητιάτρων και του PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
Το  Σεμινάριο  περιέχει:
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Οργάνωση, Ασφάλεια  &  Παροχή  Υπηρεσιών  σε  αθλητικά  γεγονότα
Μηχανισμός κάκωσης (τραυματισμού) στον αθλητικό χώρο
Αρχική  εκτίμηση  του  τραυματία – αθλητή  στον  αγωνιστικό  χώρο
Διαχείριση  αεραγωγού – Αερισμός- Συσκευές χορήγησης οξυγόνου
Καταπληξία (shock) στους  αθλητές
Κρανιοεγκεφαλικές  κακώσεις – Κακώσεις  σπονδυλικής  στήλης
Κακώσεις, Εξαρθρήματα, Κατάγματα  άνω  και  κάτω  άκρων
ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  (ΣΕ  ΟΜΑΔΕΣ)
Πρωτοβάθμια Εκτίμηση Τραυματία-Αθλητή
Διαχείριση Αεραγωγού- Αερισμός, Συσκευές χορήγησης οξυγόνου
Γύρισμα  από  πρηνή  σε  ύπτια θέση – Τοποθέτηση  κολάρου
Σανίδα ακινητοποίησης –  Διαιρούμενο φορείο– Αφαίρεση  κράνους
Ακινητοποίηση Καταγμάτων- Νάρθηκες
Αξιολόγηση, στο τέλος του προγράμματος, των σπουδαστών με  προσομοίωση  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο
To κόστος του προγράμματος είναι 50 ευρώ και ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 24 σπουδαστές ενώ ο ανώτερος 35
Το  εγχειρίδιο  του  προγράμματος  σας  δίνεται  από  πριν  ούτως  ώστε  να  έχετε  τον  χρόνο  να  το  μελετήσετε
Η  παρουσία  σας  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  του  Σεμιναρίου (9 ώρες)  θεωρείται  απαραίτητη  όπως  και  η έγκαιρη  άφιξή  σας.
Μετά  την  επιτυχή  παρακολούθηση  του  σεμιναρίου και  θα  σας  δοθεί  το πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος.
Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι ιατροί και διασώστες με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και εξειδίκευση στο αθλητικό τραύμα.
Ημερομηνία πραγματοποίησης σεμιναρίου 29-10-2011 στην αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος Κέλλης.
Για την εγγραφή σας έως 18-10-2011 στον Υπεύθυνο για την διεξαγωγή πρόεδρο του συλλόγου αιμοδοτών στα τηλ. 6977297012 & 6980461792.