ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Δεκεμβρίου, 2010