Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Ιανουαρίου, 2012