Κοινή συνέντευξη Δημάρχου Αμυνταίου και Προέδρου Επιμελητηρίου Φλώρινας για την Εξέλιξη του έργου Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Ιανουαρίου, 2023