Κωνσταντίνος Πολοζιάνης προϊστάμενος Στατιστικής Υπηρεσίας Φλώρινας Ευχαριστώ τους Αγρότες & κτηνοτρόφους για τη συμμετοχή στην απογραφή (βίντεο)

Για την απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 2021 μίλησε στο ράδιο Λέχοβο 971 ο προϊστάμενος της Στατιστικής Υπηρεσίας Φλώρινας.

Ο κ Πολοζιάνης αφού ευχαρίστησε τους Αγρότες & κτηνοτρόφους του νομού για τη συμμετοχή στην απογραφή τόνισε τη σημασία που έχει


Σκοπός της Απογραφής τόνισε είναι η συλλογή αντικειμενικών ποσοτικών πληροφοριών που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας εξυπηρετούν εθνικές και Ενωσιακές ανάγκες και άλλες υποχρεώσεις της Χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς

Ο κ Πολοζιάνης αναφέρθηκε επίσης στις δύο μεγάλες απογραφές που ξεκινούν Πληθυσμού και Κατοικιών 2021 για τις οποίες θα προκηρυχθούν θέσεις απογραφέων

Pin It

Αφήστε μια απάντηση