Κρίτων Αρσένης Εξαίρεση για τα ελληνικά νησιά στη νομοθεσία για τα καύσιμα της ακτοπλοΐας

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Φεβρουαρίου, 2012

arsenis-kriton-4

Εξαίρεση για τα ελληνικά νησιά στη νομοθεσία για τα καύσιμα της ακτοπλοΐας

Εγκρίθηκε τροπολογία του Κρ. Αρσένη για την αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθηκών διαβίωσης στα νησιά

 

 

Πενταετής εξαίρεση με στόχο την προστασία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των ελληνικών νησιών εγκρίθηκε ύστερα από τροπολογία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κρίτωνα Αρσένη, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα νέα αυστηρότερα όρια θείου στα καύσιμα της ναυτιλίας. Η άμεση εφαρμογή των νέων αυστηρότερων ευρωπαϊκών ορίων θείου στην ακτοπλοΐα θα προκαλούσε αύξηση τόσο στην τιμή των ναύλων των επιβατών όσο και στο κόστος μεταφοράς των προϊόντων στα ελληνικά νησιά.

 

Η τροπολογία είχε ως στόχο να αναγνωριστούν οι ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης στα νησιά και να κατοχυρωθεί το δικαίωμα επικοινωνίας των κατοίκων και μεταφοράς των αγαθών στα νησιά σε εύλογο κόστος. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά την ακτοπλοϊκή σύνδεση των ιδιαίτερα απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών της ΕΕ.

 

Τα ελληνικά νησιά, όμως, είναι η μοναδική περιοχή της ΕΕ για την οποία εξασφαλίζεται στη νομοθετική πρόταση ειδική ονομαστική αναφορά.

 

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της εξαίρεσης γίνεται ειδική αναφορά στην υποχρέωση αυστηρής τήρησης της υφιστάμενης ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα.

 

 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής:

 

Σήμερα ψηφίσαμε μία νέα αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία που θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την προστασία της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Δεκάδες χιλιάδες θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Με τη νέα νομοθεσία η ναυτιλία θα έχει καθαρότερα καύσιμα και θα εκπέμπει λιγότερους ρύπους.

Πετύχαμε ταυτόχρονα η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τους κατοίκους των νησιών και να μην πλήξει το δικαίωμα επικοινωνίας των κατοίκων και μεταφοράς των αγαθών στα νησιά σε εύλογο κόστος. Ψηφίσαμε να δοθεί επιπλέον χρόνος προσαρμογής πέντε ετών για την ακτοπλοΐα των ιδιαίτερα απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης αναγνωρίζοντας ότι οι περιοχές αυτές έχουν ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης και ιδιαίτερες ανάγκες. Καταφέραμε να υπάρχει μέσα στη νομοθεσία ειδική ονομαστική αναφορά στις ανάγκες των ελληνικών νησιών και αυτό θα αποτελέσει ένα κεκτημένο και για επόμενες νομοθετικές προτάσεις.

Θα ήθελα να τονίσω τη διακομματική συνεργασία των ελλήνων ευρωβουλευτών της Επιτροπής Περιβάλλοντος στη στήριξη της συγκεκριμένης τροπολογίας και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου γι΄ αυτό.

Σήμερα ψηφίσαμε ότι θα έχουμε την ίδια ώρα και αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία και προστασία των πιο ευάλωτων περιοχών της Ευρώπης και των δικαιωμάτων των ανθρώπων τους“.