Ξεκινάει στις 9 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Φεβρουαρίου, 2012
Ξεκινάει στις 9 Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr), από όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν στο Δήμο Πρεσπών, καθώς και σε άλλους Δήμους της χώρας, ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία». Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:

 

1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος

 

2. Δ.Ε. Οδηγός

 

3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος

 

4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής

 

5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς

 

6. Δ.Ε. Υδραυλικός

 

7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων

 

8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

 

Ο πίνακας βαθμολογικής κατάταξης των ενδιαφερόμενων, αλφαβητικά καθώς και ανά ΟΤΑ προτίμησης και ειδικότητα, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ με αντικειμενικά κριτήρια με βάση τη βαθμολογία των ανέργων, δηλαδή τα μόρια που συγκεντρώνουν. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ και δημοσιοποιείται στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία στο Δήμο Πρεσπών και σε οποιοδήποτε άλλο δήμο της χώρας και οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, αναφέροντας την ειδικότητά τους και προσδιορίζοντας μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ

 

TAGGED: Διαδίκτυο,