Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Μαρτίου, 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο   Δήμαρχος   Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τον Ν3731/2008.

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.  Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ  1817/04 τ.Β’).

4.  Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α) Απαγόρευση της Στάθμευσης την 25/03/2013 κατά τις ώρες 08:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

 

–   Παύλου Μελά,

–   Πλατεία Νίκης,

–   Πλ. 28ης  Οκτωβρίου,

–   Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της οδού Λιούφη

 

Β) Απαγόρευση της Κυκλοφορίας την 25/03/2013 κατά τις ώρες 11:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

 

–   Παύλου Μελά,

–   Πλατεία Νίκης,

–   Πλ. 28ης  Οκτωβρίου,

–   Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της οδού Λιούφη

–   Τράντα,από το ύψος της οδού Στοάς έως την Πλ. 28ης Οκτωβρίου

 

Γ) Η κυκλοφορία θα διευκολύνεται παρόδια.