Λίμνη Βεγορίτιδα Απαγόρευση αλιείας κορέγονου από 1η Δεκεμβρίου 2023 έως 31η Ιανουαρίου του 2024

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Δεκεμβρίου, 2023

«Απαγόρευση αλιείας κορέγονου 2023-2024»

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με το ΒΔ 142/71( ΦΕΚ Α’49) απαγορεύεται στην λίμνη Βεγορίτιδα η αλιεία κορέγονου από 1η Δεκεμβρίου 2023 έως 31η Ιανουαρίου του 2024. Επίσης, σύμφωνα μα το Π.Δ. 36/77 απαγορεύεται η χρήση διχτυών για επαγγελματική αλιεί για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επιτρέπεται μόνο η χρήση παραγαδιού.

Η απαγόρευση αλιείας είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής του συγκεκριμένου είδους,  την αποτροπή πιθανού κινδύνου καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων και την διατήρηση των άγριων πληθυσμών.

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992 και ισχύει. Ο έλεγχος τήρησης της απαγόρευσης διενεργείται από τις κατά τόπους Αστυνομικές και Δασικές Αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, της Π.Ε. Φλώρινας, στην Ναταλία Σεχίδου, Π.Ε. Γεωπόνος

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ

TAGGED: Βεγορίτιδα λίμνη,