Με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η μεταφορά των μαθητών

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Σεπτεμβρίου, 2012

Σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών

metafora-mathiton 

Με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να εκτελείται το έργο της μεταφοράς των μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη που εστάλη την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου.

Στην εγκύκλιο τονίζεται μεταξύ άλλων πως «οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2012 – 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011 (Β’1701). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους Δήμους, η μεταφορά των μαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου με παράταση, αναδρομικώς και μέχρι 30-6-2013. Σε περίπτωση κατάρτισης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συμβάσεων των Δήμων».

Για τυχόν προβλήματα που προκύψουν στη μεταφορά κατά το πρώτο δεκαήμερο, ζητούμε την κατανόηση μαθητών και γονέων και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση στα τηλέφωνα 2385350400 και 2385350422.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube