Με πολυμηχάνημα διαχείρισης των οικοτόπων ενισχύεται η λίμνη της Καστοριάς.

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Αυγούστου, 2013

limnh-kastorias

Με πολυμηχάνημα διαχείρισης των οικοτόπων ενισχύεται η λίμνη της Καστοριάς.
Την ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υπέγραψε ο Γιώργος Δακής.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, υπέγραψε την ένταξη του έργου <<Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης ( καλαμώνες ) στη λίμνη της Καστοριάς>> στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “”Μακεδονία – Θράκη”’ προυπολογισμού 350.000Ε. Πρόκειται για υπερσύγχρονο πολυμηχάνημα κοπής και φόρτωσης των καλαμιών της λίμνης Καστοριάς. Θα είναι μεταλλικής κατασκευής από υλικά τα οποία θα πιστοποιούνται για την αντοχή τους στις συνθήκες που επικρατούν στη λίμνη. Θα έχει πολύ μικρή βύθιση, ακόμη και στην πλήρη φόρτωση του, γεγονός που θα το καθιστά ευέλικτο και αποτελεσματικό σε αβαθείς και δύσβατες περιοχές της λίμνης. Το σύστημα κοπής που θα διαθέτει θα αποτελείται από δύο οριζόντιες και δύο κάθετες διπλές λεπίδες, κατασκευασμένες από ταχυχάλυβα κανονικής χρήσης, με δυνατότητα μεταβλητού βάθους κοπής στο διάστημα από 30 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού μέχρι και 1,5 μέτρο κάτω από αυτή. Επίσης θα είναι εξοπλισμένο με ειδικό σύστημα συλλογής φερτών υλικών για τον καθαρισμό της επιφάνειας του υδάτινου σώματος με πλάτος επέμβασης τουλάχιστον 2 μέτρα, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα προσθήκης και άλλων εξαρτημάτων όπως για παράδειγμα εξοπλισμού οξυγόνωσης επιφανειακών υδάτων σε περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη. Το συγκεκριμένο μηχάνημα θα δημιουργηθεί κατά παραγγελία ώστε να “κουμπώσει” με τα χαρακτηριστικά της λίμνης.
Με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή, θα αντιμετωπιστεί η διαχείριση του οικοσυστήματος της λίμνης, ενώ με την πλήρη αξιοποίηση του μηχανήματος, θα υπάρξει αναβάθμιση του υγροτοπικού οικοσυστήματος, ενίσχυση της ποικιλότητας του τοπίου, βελτίωση της εξυπηρέτησης των αναγκών της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας αλλά και δημιουργίας δυνατοτήτων αναψυχής στο πλαίσιο του οικοτουρισμού. Η λίμνη Ορεστίδα πρόσθεσε αποτελεί σήμα κατατεθέν για την Καστοριά και ως τέτοιο αξίζει της προσοχής μας, με έργα και δράσεις που θα την αναδείξουν ακόμη περισσότερο.

TAGGED: Καστοριά,