Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Δεκεμβρίου, 2022

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου της ημέρας Δευτέρας, λόγω αργίας της 2ης ημέρας του Χριστουγέννων ( 26-12-2022 ), θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Σάββατο 24-12-2022.

  • Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών & Βιομηχανικών προϊόντων στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδη που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
  1. Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.

 

  1. Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωπική φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.

 

  1. Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:30 – 15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου με αριθμό 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».

 

  1. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ      

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ

TAGGED: Αμύνταιο,