Μήνυμα της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Ιουνίου, 2011

gghdm_gevrgakopoyloy_mpasta

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο να αναδείξει τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν από την αποδιάρθρωση του παγκόσμιου οικοσυστήματος και των κλιματικών αλλαγών για να απαιτήσει από όλους εμάς, τη συνδιαμόρφωση πολιτικών που θα εγγυηθούν άμεσες, πράσινες, φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις.

 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο για τη χώρα μας, αποτελεί το αμέριστο κυβερνητικό ενδιαφέρον για την παγίωση μιας νέας περιβαλλοντικής αντίληψης, που διασφαλίζει την προστασία της βιοποικιλότητας, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης, στα οικοσυστήματα και την υγεία των πολιτών.

 

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος, αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο καθημερινά κερδίζουμε από κοινού με τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής, αφού με βάση τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου, διαμορφώνουμε ένα νέο πράσινο αναπτυξιακό πρότυπο, που βάζει στο κέντρο τη φύση αλλά και τον πολίτη.

 

Η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο, η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και η προστασία και ανάδειξη της πολυπλοκότητας της φυσικής ισορροπίας των σπάνιων οικοσυστημάτων στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία συνθέτουν ένα νέο πλαίσιο, με πολλά πολλαπλαστικά οφέλη για το ίδιο το περιβάλλον, την οικονομία των τοπικών κοινωνιών αλλά και τους ίδιους τους πολίτες.

 

Γι’ αυτό οι στοχευμένες ενέργειες και οι πράξεις μας έχουν ως αποτέλεσμα την καθημερινή προστασία του περιβάλλοντος.

 

Για μας κάθε μέρα είναι Ημέρα Περιβάλλοντος.

 

 

 

 

                                                       ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ

 

                                                                            ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                                                                     ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube