Νέα παράταση απόφασης προσωρινών μέτρων για την απαγόρευση-διακοπή της κυκλοφορίας από α/κ κεραμοποιείων μέχρι α/κ Αμυνταίου-Λεβαίας-ΚΑΦΚΑ της Ε.Ο.3 Φλώρινας-Κοζάνης

Παράταση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την απαγόρευση-διακοπή της κυκλοφορίας από το 31ο χιλ/τρο (α/κ κεραμοποιείων) μέχρι το 34ο χιλ/τρο (α/κ Αμυνταίου-Λεβαίας-ΚΑΦΚΑ) της Ε.Ο.3 Φλώρινας-Κοζάνης (νέο τμήμα).

«Παράταση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την απαγόρευση – διακοπή της
κυκλοφορίας από το 31ο χιλ/τρο (α/κ κεραμοποιείων) μέχρι το 34ο χιλ/τρο (α/κ Αμυνταίου-Λεβαίας- ΚΑΦΚΑ) της Ε.Ο. 3 Φλώρινας-Κοζάνης (νέο τμήμα)».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,47 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αριθ. 2501/1/448-α’ από 01-07-2018 Απόφασή μας.
3. Το υπ΄ αριθ. 116990. από 30-07-2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας
4. Την υπ’ αριθ. 6028/ 18/1582088 από 07-08-2018 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας. Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο  Την παράταση της ανωτέρω (2) σχετικής Απόφασής μας για χρονικό διάστημα έως την 15-08-2018 και ώρα9
23:59

δείτε όλη την απόφαση:

Παράταση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την απαγόρευση-διακοπή της κυκλοφορίας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση