Νέα παράταση στην διακοπή κυκλοφορίας από α/κ κεραμοποιείων έως α/κ Λεβαίας ΚΑΦΚΑ

«Παράταση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την απαγόρευση – διακοπή της
κυκλοφορίας από το 31ο χιλ/τρο (α/κ κεραμοποιείων) μέχρι το 34ο χιλ/τρο (α/κ Αμυνταίου-Λεβαίας- ΚΑΦΚΑ) της Ε.Ο. 3 Φλώρινας-Κοζάνης (νέο τμήμα)».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,47 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αριθ. 2501/1/448-α από 01-07-2018 Απόφασή μας.
3. Την υπ’ αριθ. 2501/1/457-δ από 04-07-2018 Απόφασή μας.
4. Την υπ’ αριθ. 2501/1/457-η από 11-07-2018 Απόφασή μας.
5. Το υπ΄ αριθ. οικ.123561/3035 από 04-07-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων/Π.Δ.Μ.
6. Την υπ’ αριθ. 6028/ 18/14604485 από 19-07-2018 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας. Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο  Την παράταση της ανωτέρω (2) σχετικής Απόφασής μας για χρονικό διάστημα έως την 31-07-2018 και ώρα
23:59.

Η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση