Νέες ειδικότητες στο ΙΕΚ Καστοριάς

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Αυγούστου, 2012

Από την Διεύθυνση του ΙΕΚ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2012Β΄, Έτους Κατάρτισης 2012-2013, εγκρίθηκαν να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Καστοριάς οι παρακάτω νέες ειδικότητες:

 

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Α΄

2.

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Α΄

3.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α΄

4.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

(WEB DESIGNER – DEVELOPER)

Α΄

 

Αιτήσεις Υποψηφίων Καταρτιζομένων

Από 03-09-2012 έως 10-09-2012

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι καταρτιζόμενοι είναι:

α) Πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο ή πτυχίο)

β) Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για μέλος τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση από το σύλλογο πολυτέκνων

δ) Πιστοποιητικό ενδεχόμενης προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιλέγουν.

 

Αιτήσεις Υποψηφίων Εκπαιδευτών 

Από 12-09-2012 έως 18-09-2012 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές είναι:

1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών .

4. Βεβαίωση εμπειρίας (επαγγελματική – εκπαιδευτική ) .

Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται : η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ., τα κοινωνικά κριτήρια.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

3.10.2012 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροορίες: ΙΕΚ Καστοριάς στο 2467027651 , 2467027671, από 9:00 έως 14:00 

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..