Νέο Δ.Σ. στον Αίαντα Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Ιανουαρίου, 2013

Σας γνωρίζουμε την σύνθεση των μελών του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑ

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  το οποίο αναδείχτηκε από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 22/01/2013.

1)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ                      

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

2)

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

3)

 

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗ

4)

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

5)

 

ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ

ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

6)                            

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

7)

 

ΤΑΜΙΑΣ                        

ΤΖΗΓΑΣ

ΠΑΡΙΣΗΣ

 

ΠΑΝΤΕΛΗ

8)

 

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

9)

ΜΕΛΟΣ                         

ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Ο             Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θεόδωρος                                     ΠΑΝΟΣ  Χρήστος