Νέο κτίριο για την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Αυγούστου, 2011

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, προεγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης για το «Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης» Κοζάνης, με προϋπολογισμό  7,34 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί από το Δήμο Κοζάνης σε χώρο απέναντι από το στρατολογικό γραφείο και το δημοτικό κήπο, στον οποίο σήμερα στεγάζονται οι αποθήκες των Γεωργικών Συνεταιρισμών. Στον χώρο αυτό θα αναπτυχθεί ένα σύνθετο κτιριακό συγκρότημα, που θα στεγάσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και τον Εκθεσιακό της χώρο.

Στο ισόγειο του κτιρίου προβλέπεται η ανάπτυξη κοινόχρηστου χώρου υποδοχής, που περιλαμβάνει καθιστικό, χώρους υγιεινής, χώρο πληροφοριών και πωλητήριο του εκθεσιακού χώρου. Στο ίδιο επίπεδο οργανώνεται ο κύριος εκθεσιακός χώρος, που προβλέπεται να έχει μεγάλο ύψος για την ανάπτυξη και ενός μικρού παταριού, το οποίο θα λειτουργήσει επίσης ως εκθεσιακός χώρος.

Στο πρώτο υπόγειο θα αναπτυχθούν εκθεσιακοί  χώροι, καθώς και χώροι μουσειολογικής εκπαίδευσης και διοίκησης.

Στο δεύτερο υπόγειο θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός υποστήριξης του κτιρίου, αλλά και αμιγώς αποθηκευτικοί χώροι.

Με την προμήθεια κινητού και σταθερού εξοπλισμού για τις ανάγκες της νέας βιβλιοθήκης και του εκθεσιακού της χώρου, θα αποδοθεί ένα σημαντικό έργο στην κοινωνία της Κοζάνης, με  φορέα λειτουργίας την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, το οποίο θα συμβάλει στη διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού της αποθέματος.