Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Οκτωβρίου, 2010
ns_nafDSC_0013Συνεδρίαση  Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας
Η 19η συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας,  θα   γίνει στις  14-10-2010  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 στην
αίθουσα  Συνεδριάσεων  της Ν.Α. Φλώρινας με τα  παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ1ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Αποκατάσταση βλαβών-συντήρηση δεξιού
ανελκυστήρα στο κτίριο της Ν.Α. Φλώρινας>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ2ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Βελτίωση περιφερειακού δρόμου
Φλώρινας-Κορυφής>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ3ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: << Πλακόστρωση δρόμου στο ΤΔ Αγίου Γερμανού>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ4ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: << Διαμόρφωση-βελτίωση αγροτικού δρόμου στο Τ.Δ.
Αλώνων>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ5ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: «Αμμοχαλικόστρωση δρόμου από Άλωνα προς 15ο
χιλ.Φλώρινας-Πισοδερίου».
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ6ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Kατασκευή χώρου αναψυχής-κιόσκι στο ΤΔ
Υδρούσας>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ7ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: << Tεχνικές παρεμβάσεις για την προστασία της επ. οδού
Δροσοπηγής-Βιτσίου>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ8ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Διαμόρφωση –βελτίωση αγροτικών δρόμων Δήμου
Περάσματος>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας
ΘΕΜΑ9ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: << Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου και τοποθέτηση
στηθαίων ασφαλείας στο επ. οδικό δίκτυο του Ν. Φλώρινας>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ10ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Πλακόστρωση δρόμου στο ΤΔ Εθνικού>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ11ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Επισκευή Δημοτικού σχολείου Παρορίου>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ12ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο γήπεδο του
Τ.Δ. Φιλώτα>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ13ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: << Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης στο ΣΣ Βεύης>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ14ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Κατασκευή σωληνωτών αγωγών στράγγισης στο
αγρόκτημα του ΤΔ Υδρούσας>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ15ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Αντικατάσταση κουφωμάτων και επισκευή κτιρίου
πρώην 2ου Πειραματικού σχολείου Φλώρινας>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ16ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: << Κατασκευή αντιπλημμυρικού πλησίον της λίμνης
Χειμαδίτιδας στο ΤΔ Λιμνοχωρίου>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ17ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Κατασκευή ενός κιόσκι στο Δημοτικό Σχολείο του ΤΔ
Υδρούσας>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ18ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Επισκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Λεχόβου>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ19ο: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: <<Αποκατάσταση φθορών στις εστίες της Ε.Λ.Φ.>>.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ20ο: Έγκριση συμμετοχής σε δαπάνη εκδήλωσης.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ21ο: Έγκριση συμμετοχής σε δαπάνη εκδήλωσης.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ22ο: Προέγκριση-Αντιμετώπιση δαπάνης για δημόσιες σχέσεις.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.
ΘΕΜΑ23ο: Έγκριση συμμετοχής σε δαπάνη εκδήλωσης.
Εισηγητής:   κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντινομάρχης της Ν.Α. Φλώρινας.