Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου ανακοινώνει δημοσίευση της ΕΘΕΑΣ σχετικά με τα κριτήρια επιλογής της παρέμβασης  «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας»

Ημ/νία Ανάρτησης: 30 Μαΐου, 2024

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου ανακοινώνει δημοσίευση της ΕΘΕΑΣ σχετικά με τα κριτήρια επιλογής της παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027:

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης κριτηρίων επιλογής της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, η ΕΘΕΑΣ κατόπιν συνεργασίας με τους Συνεταιρισμούς μέλη της και νέους αγρότες, απέστειλε επιστολή με προτάσεις προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη διευκόλυνση των Νέων Γεωργών και ειδικότερα, των συνεταιρισμένων Νέων Γεωργών.

Προτάσεις ΕΘ.Ε.Α.Σ. στα κριτήρια επιλογής της πρώτης πρόσκλησης για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας

 

Κριτήριο Παρατηρήσεις Πρόταση
Κριτήριο 1 Δεν είναι δίκαιο να εξισώνεται το επίπεδο 5 σπουδών π.χ. ΕΠΑΛ γεωτεχνικής κατεύθυνσης, με τις σπουδές ΠΕ/ΤΕ Γεωπονίας επίπεδο 6 και πάνω. Θα ήταν καλό να δοθεί μεγαλύτερο κίνητρο σε κατόχους πτυχίου > επιπέδου 6 για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, καθώς η παρουσία τους στο πρόγραμμα είναι σημαντική. Η Βαρύτητα να αυξηθεί στο 15, τα υπο-κριτήρια (α/α) να γίνουν τέσσερα και τα μόρια ως εξής:
1.1) Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερου ή ίσου με επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων à 100.
1.2) Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερου ή ίσου με επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων à 60.
1.3) Κατοχή τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ à 45.
1.4) Κατοχή οποιουδήποτε τίτλου σπουδών επιπέδου 5 ή ανώτερου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων à 30.
1.5.) Δεν θα πρέπει να αποκλείονται και οι κάτοχοι πτυχίου υποχρεωτικής εννεαετούς εκπαίδευσης, ας  μην λαμβάνουν καμία μοριοδότηση, αλλά να μην αποκλείονται – ειδικά κάτοικοι ορεινών περιοχών και μικρών νησιών.
Κριτήριο 2 Η συμμετοχή αρχικά, αλλά, κυρίως, η παραμονή σε “ευμεγέθης” Ομ.Π ή Ο.Π, δηλαδή η ενίσχυση του πνεύματος συνεταιρισμού και συνεργατισμού είναι πολύ σημαντική για την ελληνική γεωργία, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι ο μικρός κλήρος ανά εκμετάλλευση. Επομένως, η συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα είναι μονόδρομος για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε αυτήν την νέα πραγματικότητα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. *Πρέπει όμως να προβλεφθεί τι θα συμβαίνει σε περιπτώσεις αποχώρησης από μια Ομ.Π/ΟΠ (οικειοθελώς ή όχι) καθώς η συμμετοχή σε άλλη ΟΜΠ/ΟΠ, βάσει νομοθεσίας, δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 12 μήνες! Η Βαρύτητα να αυξηθεί στο 10 και η ανάλυση του κριτηρίου να τροποποιηθεί ως εξής:
– Συμμετοχή (εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης) και παραμονή (κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου) σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών άνω των 12 μελών.
Κριτήριο 3 Με την σταδιακή αποκέντρωση τα τελευταία χρόνια, των δημόσιων υπηρεσιών και των τραπεζών, μικρές αγροτικές κωμοπόλεις, της τάξεως των 6-7χιλ κατοίκων, άρχισαν να χάνουν τα αστικά τους χαρακτηριστικά και να μοιάζουν περισσότερο με χωριά, με αποτέλεσμα να ερημώνουν σταδιακά. Καλό είναι, να μεταβληθούν ελαφρώς προς τα πάνω, τα πληθυσμιακά όρια με σκοπό τη διατήρηση (ή και αύξηση) των νέων ανθρώπων σε αυτές τις αγροτικές περιοχές.

Χρειάζεται, επίσης, να τεκμηριωθεί με βάση ποιου/ποιων κριτηρίου/ων θα θεωρείται ότι ο τόπος μόνιμης κατοικίας έχει πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και επεξήγηση ποια είναι αυτά τα φαινόμενα.

Η ανάλυση των υπο-κριτηρίων 3.2 (α, β και γ) να τροποποιηθούν ως εξής:
3.2.α) Μόνιμη κατοικία σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 750 κατοίκους.
3.2.β) Μόνιμη κατοικία σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από 751 έως και 3.500 κατοίκους.
3.3.γ) Μόνιμη κατοικία σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό από 3.501 έως και 6.500 κατοίκους.

Η Βαρύτητα και η Μοριοδότηση ας παραμείνουν ως έχουν.

Κριτήριο 4.1γ Σε ένα πρόγραμμα διάρκειας 7-8 ετών, δεν μπορεί η δέσμευση της διάρκειας μίσθωσης να είναι μεγαλύτερη από αυτή.

Να γίνουν δεκτά τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, για μείωση του κόστους.

Να μειωθεί η διάρκεια μίσθωσης στα 8 έτη ή να διαγραφεί εντελώς αυτό το κριτήριο βαθμολογίας.
Κριτήριο 5 Η παραγωγή προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης, κατά AGRO ή GLOBALGAP, είναι πολύ σημαντική στην σημερινά αγορά. Όμως, σύμφωνα με τις νέες εκδόσεις και τα προαπαιτούμενα των παραπάνω προτύπων, η λήψη του πιστοποιητικού γίνεται πιο δύσκολη και πιο κοστοβόρα. Υπολογίζεται ότι για έναν μεμονωμένο παραγωγό, το συνολικό κόστος πιστοποίησης (σύμβουλος-αναλύσεις-πιστοποιητικός φορέας) κυμαίνεται από 1.000 έως 2.000€, ετησίως! Να αυξηθεί η Βαρύτητα του κριτηρίου στο 15% και ταυτόχρονα και η απαίτηση της πιστοποιούμενης τυπικής απόδοσης ως εξής:
– Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης η τυπική απόδοση των οποίων, αθροιστικά, είναι η μεγαλύτερη ή ίση του 50% του συνόλου της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης.
Κριτήριο 6 Η μη διασφαλισμένη συμμετοχή σε Σχέδιο Βελτίωσης, καθιστά την αγορά καινούργιου εξοπλισμού πολύ δύσκολη για τον μέσο Έλληνα αγρότη. Για αυτόν τον λόγο, όταν δεν έχει το βοήθημα της επιδότησης, καταλήγει στην αγορά καλού μεταχειρισμένου εξοπλισμού, στην μισή τιμή του καινούργιου. Θα ήταν πιο ρεαλιστικό, λοιπόν, να συμπεριληφθεί στην υλοποίηση επενδύσεων και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός, καθώς αυτό είναι που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Επίσης, ένας νέος γεωργός που αποδεδειγμένα επενδύει τμήμα του ποσού ενίσχυσης στην εκμετάλλευσή του θα έπρεπε να πριμοδοτείται περισσότερο.

Να είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες ανέγερσης στάβλου-κατηγορίας 1-πρόχειρο κατάλυμα.

Να αυξηθεί η Βαρύτητα του κριτηρίου στο 15% και ταυτόχρονα να γίνεται δεκτή η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού στη συμπλήρωση της αξίας του ποσού του κριτηρίου.
Βαθμολογική βάση Με βάση τα κριτήρια, την βαρύτητα και την μοριοδότησή τους, η επίτευξη των 55 βαθμών κρίνεται αρκετά δύσκολη. Για την αποφυγή μη απορρόφησης του προϋπολογισμού λόγω μειωμένων αιτήσεων στήριξης ή επιστροφής αχρεωστήτων λόγω πτώσης βαθμολογίας (πχ απώλεια ενός κριτηρίου), προτείνουμε την πτώση της βάσης στους 40 βαθμούς. Καλύτερα να υπάρχουν επιλαχόντες παρά μη απορροφημένος προϋπολογισμός ή/και η δύσκολη και επίπονη διαδικασία της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Να μπουν εισοδηματικά κριτήρια ή και ανεργία, όπως στην προηγούμενη πρόσκληση.

 
TAGGED: Αμύνταιο, ΑΣΕΠΑ,