Ο Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2012 σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Φεβρουαρίου, 2013

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί στις  27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέμα:

Θέμα  1ο: Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

έτους 2012.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..