Ο απολογισμός του δημάρχου κ Μάκη Ιωσηφίδη τι είπε για την πορεία του δήμου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Φεβρουαρίου, 2014

apologismos-2014-3

Ο απολογισμός του δημάρχου κ Μάκη Ιωσηφίδη τι είπε για την πορεία του δήμου Αμυνταίου 19 Φεβρουαρίου 2014

Η λογοδοσία του Δημάρχου αποτελεί μία κορυφαία στιγμή στη λειτουργία του Δήμου, καθώς είναι ο απολογισμός για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής και η σημαντικότερη στιγμή κοινωνικού ελέγχου του δημοτικού έργου.
Φυσικά, πρόκειται για θεσμική διαδικασία, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 217 του Δημοτικού Κώδικα, αλλά από την πρώτη χρονιά της τρέχουσας περιόδου κάναμε μία βασική επιλογή: ο απολογισμός να μην αποτελεί μία τυπική διαδικασία παράθεσης οικονομικών στοιχείων και καταγραφής δράσεων και έργων, αλλά μία αναλυτική παρουσίαση του συνόλου του δημοτικού έργου, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν όλα τα δεδομένα για να μπορούν να συμμετάσχουν σε έναν ζωντανό διάλογο, αναπτύσσοντας ιδέες και προτάσεις και θέτοντας ερωτήματα.
Είναι γνωστό ότι από την ανάληψη της διοίκησης του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου Αμυνταίου θέσαμε σημαντικές προτεραιότητες, που είναι:
 Η καθημερινή βελτίωση της ζωής των κατοίκων, ένας στόχος που για να επιτευχθεί χρειάζεται τον καθημερινό αγώνα μίας πλειάδας ανθρώπων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον από διάφορες θέσεις, όπως είναι οι Αντιδήμαρχοι, οι έκτακτοι και μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι στις υπηρεσίες καθαριότητας και συντηρήσεων, αλλά και οι εξωτερικοί συνεργάτες που αξιοποιούμε κατά καιρούς.
 Ο σχεδιασμός, μελέτη και υλοποίηση σημαντικών έργων, που συμβάλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου. Τα περισσότερα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όμως υπάρχουν και εξαιρετικά σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αγροτική οδοποιία, που δεν απαιτούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, αλλά η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των αιρετών και των εργαζομένων.
 Η επίτευξη σημαντικών στόχων που απαιτούν ελάχιστα ή καθόλου κονδύλια ή προσωπικό, αλλά απαιτούνται επαφές, συναντήσεις και δυναμική διεκδίκηση. Τέτοιοι στόχοι είναι η ίδρυση του ΙΕΚ στο Αμύνταιο, η αδειοδότηση υδατοδρομίου στη Βεγορίτιδα και η η εφαρμογή προγράμματος συμβολαιακής γεωργίας για τους αγρότες μας.
 Η υλοποίηση καινοτόμων έργων, που μπορούν να απογειώσουν την περιοχή και για τα οποία απαιτείται οργανωμένο σχέδιο, μελετητική ωριμότητα και κονδύλια για τις μελέτες, σημαντική προσπάθεια διεκδίκησης και ομοφωνία έτσι ώστε η φωνή μας να είναι πιο δυνατή στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Τέτοια έργα είναι οι τηλεθερμάνσεις με βιομάζα σε όλα τα χωριά και η δημιουργία θερμοκηπιακών πάρκων με βιομάζα.
 Η ανάδειξη των ενεργειακών θεμάτων, καθώς πιστεύουμε ότι η περιοχή μας έχει υποβαθμιστεί σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ, ενώ με την υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων μπορεί να υπάρξει σημαντική συμβολή της παραγωγής ενέργειας στην ανάπτυξη των υπόλοιπων κλάδων της τοπικής οικονομίας.
 Τέλος, ένας σημαντικός στόχος είναι η διαχείριση των οικονομικών μας με τον πλέον διαφανή τρόπο και η αποπληρωμή χρεών, έτσι ώστε ο Δήμος Αμυνταίου να έχει ευπρόσωπη παρουσία στην τοπική και όχι μόνο αγορά.
Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τον οδικό χάρτη, την πυξίδα για την πορεία του Δήμου Αμυνταίου και η προσπάθεια που γίνεται από όλους όσοι συμμετέχουμε στη διοίκηση κατατείνει στην επίτευξή τους.
Είναι αλήθεια ότι όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται σε δύσκολους οικονομικά καιρούς για τη χώρα και συνακόλουθα το Δήμο Αμυνταίου, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο μας. Όμως παρά την οικονομική κρίση, παρά τις τραγικές μειώσεις κατά 60% και πλέον των επιχορηγήσεων, παρά το ανελαστικό θεσμικό πλαίσιο, έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε και να δρομολογήσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των στόχων που είχαμε θέσει από την αρχή της περιόδου.

 

apologismos-2014-2

Υπηρεσίες & Οικονομικά του Δήμου Αμυνταίου
Σε ότι αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας είναι σαφές ότι με τον «Καλλικράτη» δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων που ζουν μακριά από τις έδρες των Δήμων, ενώ σημαντικά είναι και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι δήμοι της χώρας στην οργάνωσή τους.
Τα προβλήματα αυτά εντάθηκαν με την μεγάλη οικονομική δυσπραγία, καθώς έχουν μειωθεί κατά 60% και πάνω οι επιχορηγήσεις, δηλαδή οι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκηση.
Παρ’ όλα αυτά εμείς είχαμε δεσμευτεί για την εξυπηρέτηση των κατοίκων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων στους χώρους κατοικίας τους και τη βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών, έτσι ώστε οι δημότες να απολαμβάνουν καλύτερες δημοτικές υπηρεσίες κοντά στον τόπο διαμονής τους. Μία δέσμευση που υλοποιήσαμε στο ακέραιο!
Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίσαμε καθορίσθηκε η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε:
2 Διευθύνσεις με
9 Τμήματα και
1 Αυτοτελές Τμήμα.
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου.
Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του «Καλλικρατικού» Δήμου λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών κοντά στους τόπους κατοικίας τους. Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, εξυπηρετούν τις Τοπικές Κοινότητες της κάθε Ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου και αναλύονται ως εξής:
Στην Δημοτική Ενότητα Αετού
 Γραφείο ΚΕΠ
 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Στην Δημοτική Ενότητα Βαρικού
 Γραφείο ΚΕΠ
Στην Δημοτική Ενότητα Λεχόβου
 Γραφείο ΚΕΠ
 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Στην Δημοτική Ενότητα Νυμφαίου
 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Στην Δημοτική Ενότητα Φιλώτα
 Γραφείο ΚΕΠ
 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Ουσιαστικά έχουν διατηρηθεί όλες οι αποκεντρωμένες δομές (ΚΕΠ και Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών) που υπήρχαν πριν τη συνένωση των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων, για να εξυπηρετούν τους δημότες κατοίκους των πέντε (5) Δημοτικών Ενοτήτων (εκτός Αμυνταίου).
Πραγματοποιήσαμε σημαντικές αλλαγές στο Δημαρχείο, με μετακινήσεις υπηρεσιών σε άλλους ορόφους. Με τον τρόπο αυτό αποσυμφορήσαμε την κατάσταση που επικρατούσε στον 2ο όροφο και βελτιώσαμε τη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Για πρώτη φορά υπάρχουν χώροι υποδοχής των πολιτών, που κατά γενική ομολογία εξυπηρετούνται καλύτερα.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μεταφερθεί το ΚΕΠ στο ισόγειο του κτηρίου, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους από την καταβολή ενοικίων.

Σε ότι αφορά στην οικονομική διαχείριση οι βασικοί μας στόχοι ήταν και είναι:
 να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία για αξιοποίηση χρημάτων
 να διατηρήσουμε σε χαμηλά επίπεδα τα τέλη
 να αποπληρώσουμε τα χρέη που παραλάβαμε από τους πρώην Δήμους
 να εξοφλούμε άμεσα τις υποχρεώσεις μας στους προμηθευτές του Δήμου.
Έτσι για παράδειγμα ανακαλύψαμε ότι από τον Τοπικό Πόρο των ετών μέχρι και το 2010 υπήρχαν ξεχασμένα λεφτά, που για άγνωστους λόγους η προηγούμενη διοίκηση δεν είχε αξιοποιήσει. Με τα χρήματα αυτά, που είναι περίπου 700.000 €, αποπληρώνουμε παλιές οφειλές για μελέτες και εξοφλούμε το υπόλοιπο των χρεών που παραλάβαμε. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι τα χρήματα αυτά αφορούν παλιές χρήσεις και δεν μειώνουν στο ελάχιστο τις απαιτήσεις που έχουμε θέσει για αύξηση και βελτίωση της κατανομής του Τοπικού Πόρου.
Σήμερα ο Δήμος Αμυνταίου, μετά από 3 χρόνια χρηστής οικονομικής διαχείρισης, δεν χρωστάει πουθενά και πληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα να μας κατατάσσουν στους 10 πιο καλοπληρωτές Δήμους της χώρας. Αυτό το έχουμε κατορθώσει διατηρώντας σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα τα δημοτικά τέλη. Μάλιστα θέλω να τονίσω ότι έχουμε τα χαμηλότερα τέλη από όλους τους Δήμους της ευρύτερης περιοχής και θα τα διατηρήσουμε έτσι σεβόμενοι τις οικονομικές δυσκολίες ότι έχουν όλοι οι συνδημότες μας λόγω της οικονομικής κρίσης.
Το νοικοκύρεμα που έχουμε καταφέρει στα οικονομικά του Δήμου Αμυνταίου έχει μεγάλη σημασία για την τοπική αγορά διότι πληρώνουμε άμεσα χωρίς να αφήνουμε χρέη όπως γινόταν παλιότερα, αλλά και για τον Δήμο που, εκτός από την ευπρόσωπη παρουσία του στην τοπική αγορά, έχει ιδιαίτερα αυξημένη πιστοληπτική ικανότητα, λόγω της πολύ καλής διαχείρισης που έχουμε κάνει και της υγιούς κατάστασης που επικρατεί στο ταμείο μας.
Θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για ένα μικρό οικονομικό θαύμα, καθώς όλα αυτά τα έχουμε καταφέρει εν μέσω οικονομικής κρίσης και μετά από την τεράστια μείωση των επιχορηγήσεων που έχουμε υποστεί.

 

apologismos-2014-1
Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου διαχειρίζεται με επάρκεια τους Παιδικούς Σταθμούς και το ΔΑΚ Αμυνταίου, χωρίς να αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου (ΔΗΚΕΑ) έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες όπως είναι το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο και η λειτουργία της Φιλαρμονικής, ενώ διαχειρίζεται με επάρκεια τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι και υποστηρίζει το Δήμο σε σημαντικές δράσεις όπως το Πρόγραμμα «Παρέμβαση» για τη διανομή τροφίμων μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Η επιχείρηση εμφιάλωσης μεταλλικού νερού και παραγωγής αναψυκτικών του Ξινού Νερού, είναι μία παραγωγική επιχείρηση του Δήμου στην οποία επιλύσαμε σημαντικά προβλήματα.
Είναι γνωστή η λεόντειος, σε βάρος της επιχείρησης, συμφωνία που μας κληροδότησε η προηγούμενη διοίκηση. Με πολύ προσπάθεια καταφέραμε να απεμπλακούμε από τον εγκλωβισμό και τη φθίνουσα πορεία, που είχε οδηγήσει η συγκεκριμένη συμφωνία. Σήμερα η επιχείρηση, έχοντας απεμπλακεί από μονοπωλιακές συμβάσεις για τη διανομή των προϊόντων της, έχει βελτιώσει τις πωλήσεις της και έχει κέρδη!
Φυσικά, στην παραπάνω συμφωνία υπήρχε και παράλληλη δέσμευση της εταιρίας Μαλαματίνα να πραγματοποιήσει επένδυση στο εργοστάσιο, που παρά τις προσκλήσεις και την επιμονή μας δεν έπραξε ποτέ! Είναι φανερό από την πορεία της σύμβασης, αλλά και τη θέση της «Μαλαματίνα» στην αγορά που σχετίζεται με τη σύνδεσή της με το ανταγωνιστικό νερό της Δουμπιάς, ότι δεν είχε σκοπό να κάνει ποτέ τη θρυλούμενη επένδυση. Μόνος σκοπός της ήταν να καθηλώσει το Ξινό Νερό και να το υποβαθμίσει στην αγορά.
Δυστυχώς, στο θέμα της επένδυσης είμαστε ακόμη εγκλωβισμένοι, αλλά τα κέρδη της επιχείρησης μας επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε κάποιες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης στην υφιστάμενη γραμμή παραγωγής. Μάλιστα είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε δεύτερη βάρδια για να αυξήσουμε την παραγωγή και τις πωλήσεις.
Το σίγουρο είναι ότι η επιχείρηση του Ξινού Νερού έχει ανοδική πορεία, καθώς έχει αυξήσει τις πωλήσεις της, έχει κέρδη και είναι έτοιμη για μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων με τη λειτουργία και δεύτερης βάρδιας.

 
Ενέργεια
Ο τομέας της ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε σε όλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας.
Ο τόπος μας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, την ύπαρξη του λιγνίτη. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε και συνεχίζει να γίνεται η εξορυκτική δραστηριότητα του λιγνίτη αλλά και η παραγωγή ενέργειας, καταδικάζουν τις τοπικές κοινωνίες των λιγνιτικών περιοχών σε αφανισμό. Εάν δεν ληφθούν μέτρα τώρα, σε λίγα χρόνια που θα τελειώσει ο λιγνίτης ο τόπος μας θα είναι μη βιώσιμος. Η τοπική οικονομία θα έχει καταρρεύσει λόγω της διακοπής λειτουργίας των ορυχείων και των εργοστασίων στα οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, ενώ παράλληλα ο αγροτικός τομέας συναντά σημαντικά εμπόδια από την παραγωγή ενέργειας στην ανάπτυξή του. Τέλος, οι προσπάθειες να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν είναι εξαιρετικά δύσκολες σε ένα επιβαρυμένο φυσικό περιβάλλον.
Αναλάβαμε δράση, στο πλαίσιο του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων που συστήσαμε από την πρώτη χρονιά της τρέχουσας θητείας, αλλά και ως Δήμος Αμυνταίου. Βρισκόμαστε σε συνεχείς επαφές και ασκούμε τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση για ικανοποίηση σημαντικών αιτημάτων, όπως είναι η αύξηση και απόδοση του Τοπικού Πόρου, η θεσμοθέτηση λιγνιτοσήμου, η αποκατάσταση των ανενεργών ορυχείων και η επιστροφή τους στις τοπικές κοινωνίες, η λειτουργία των ορυχείων και εργοστασίων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.
Γνωρίζουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους και αυτό κάνει τη διεκδίκηση πιο δύσκολη. Πιστεύω ότι εάν η διεκδίκηση, που σήμερα γίνεται οργανωμένα και με ένταση, γινόταν σε προηγούμενα χρόνια θα είχαμε σημαντικά οφέλη. Όμως ακόμη και σήμερα μπορούμε να διεκδικούμε και να έχουμε επιτυχίες, έστω κι αν ακολουθούμε τον δύσκολο δρόμο.
Έτσι τον Ιούλιο του 2013 το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της απόφασης του Υφυπουργού Ενέργειας για τον τρόπο κατανομής του Τοπικού Πόρου. Ο Τοπικός Πόρος είναι ανταποδοτικός πόρος για τις πληττόμενες περιοχές και ουσιαστικά ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να ισοσκελίσει τη ζημιά που κάνει η ΔΕΗ στην περιοχή. Παρά τη διαβούλευση πολλών μηνών ο Υφυπουργός εξέδωσε μία απόφαση που δεν ευνοεί τις λιγνιτικές περιοχές και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Διεκδικούμε το μέγιστο δυνατό για τους Δήμους των λιγνιτικών περιοχών και έχουμε μπλοκάρει τη κατανομή των χρημάτων, τα οποία φυσικά δεν χάνονται αλλά θα δοθούν με το νέο τρόπο κατανομής στους δικαιούχους φορείς.
Στόχος μας είναι τα χρήματα του Τοπικού Πόρου να διατεθούν σε αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως είναι η δημιουργία θερμοκηπιακών πάρκων με τηλεθέρμανση ή η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των τηλεθερμάνσεων με βιομάζα. Πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τις προτάσεις αυτές, για τις οποίες εργαζόμαστε εντατικά και θα αναφερθώ στη συνέχεια αναλυτικότερα, «όνειρο θερινής νυκτός», ενώ κάποιοι άλλοι δεν δίστασαν να πουν ότι τα συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα βρίσκονται μόνο στο μυαλό του Δημάρχου και πουθενά αλλού στον κόσμο.
Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων πραγματοποίησε ένα σημαντικό συνέδριο για τα θέματα της αξιοποίησης της ενέργειας, ένας βασικός άξονας του οποίου ήταν τα συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα. Στο συνέδριο αυτό παραβρέθηκαν Δήμαρχοι και υπεύθυνοι συστημάτων τηλεθέρμανσης με βιομάζα από πόλεις της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας. Μας μεταφέρανε την τεχνογνωσία τους από τα συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα, που ήδη λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια παρέχοντας φθηνή θέρμανση και ενέργεια, θέσεις εργασίας, περιβαλλοντική προστασία και έσοδα για τους Δήμους.
Κάπου εκεί σταμάτησαν τα πικρόχολα σχόλια, καθώς όλοι πίστεψαν ότι ο στόχος για θέρμανση των χωριών μας με τα συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα είναι απολύτως εφικτός.
Εκτός αυτού όμως κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Αμύνταιο συγκροτήθηκε η Ελληνογερμανική Επιτροπή Ενέργειας, που είχα την τιμή να με εκλέξει τον πρώτο της Πρόεδρο.
Η Ελληνογερμανική Επιτροπή Ενέργειας ήταν η αφετηρία για μια ακόμη σημαντική δράση στα ενεργειακά θέματα, που σχετίζεται με τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που έχουν ήδη αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο οι Γερμανικοί Δήμοι. Ένα ζήτημα που μας απασχόλησε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό συνέδριο στη Νυρεμβέργη ήταν η δυνατότητα εμπλοκής των Δήμων στη διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτή τη στιγμή οι Δήμοι της χώρας μας έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε και να διαθέτουμε θερμική ενέργεια (τηλεθερμάνσεις) όχι όμως ηλεκτρική. Φυσικά, το θεσμικό πλαίσιο στη Γερμανία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι τελείως διαφορετικό. Ήδη στη Γερμανία λειτουργούν με επιτυχία 800 και πλέον επιχειρήσεις διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, στις οποίες εμπλέκονται ενεργά οι Γερμανικοί Δήμοι.
Η πρόταση που καταθέσαμε ως Δήμος Αμυνταίου για απελευθέρωση της αγοράς στον τομέα της διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας με την άμεση εμπλοκή των Δήμων και τη δημιουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι εξαιρετικά επίκαιρη, λόγω της απόφασης πώλησης του ΑΔΜΗΕ. Μάλιστα, αποτελεί τη μόνη ασφαλή έξοδο από το σημερινό πρόβλημα και τις περιπέτειες που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα το ξεπούλημα των δικτύων διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην πρόταση αυτή έχουμε τη συμφωνία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα Ενέργειας κ. Έντιγκερ, με τον οποίο συναντήθηκα προσωπικά και του εξέθεσα τις απόψεις του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων για τα ζητήματα αυτά, ενώ ακολούθησε και επίσημη αλληλογραφία με την οποία υποστηρίζει τις απόψεις μας.
Μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που είχαμε το 2013 και σχετίζεται τόσο με τα ενεργειακά θέματα, όσο και με το περιβάλλον και την υλοποίηση σημαντικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος της περιοχής, είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων. Ο Δήμος Αμυνταίου είναι ο πρώτος Δήμος της Ελλάδας που διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), γεγονός που σημαίνει ότι έχουμε προτεραιότητα σε έργα που προβλέπονται στο ΣΔΑΕ. Τέτοια έργα είναι οι τηλεθερμάνσεις με βιομάζα στα χωριά μας και σημαντικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας.
Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι σταθήκαμε όπως οφείλαμε στο πλευρό των συνδημοτών μας της Λεβαίας στις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, διότι ένα μεγάλο μέρος του αγροκτήματος της Λεβαίας έχει χαρακτηριστεί απαλλοτριώσιμο χωρίς να έχει απαλλοτριωθεί, ενώ αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και το Κλειδί. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας για να μπει τέλος σε αυτή την ιδιότυπη ομηρία των κατοίκων της Λεβαίας και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να δώσουμε λύση σε πολλά προβλήματα, χωρίς να φοβηθούμε να σταθούμε απέναντι στη ΔΕΗ και την Ελληνική Πολιτεία που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν αδικήσει τον τόπο μας.
Επίσης, παρεμβαίνουμε σε διάφορες καταστάσεις όπως οι εργασίες του σκαπτικού μηχανήματος της ΔΕΗ σε πολύ κοντινή απόσταση από τον οικισμό των Αγίων Αναργύρων, που σταμάτησε μετά από καταγγελία μας στον Εισαγγελέα Φλώρινας.
Με το σύνολο των παραπάνω δράσεων ασκούμε μία εξαιρετικά δυναμική πολιτική στα θέματα της ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε τις βάσεις για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Θέλω ακόμη να τονίσω ότι δράσεις όπως οι επαφές με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, η συμμετοχή μας στο Σύμφωνο των Δημάρχων, η Προεδρεία του Δημάρχου Αμυνταίου στην Ελληνογερμανική Επιτροπή Ενέργειας όπως και στο Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, αλλά και η διοργάνωση σημαντικών συνεδρίων, δημιουργούν ένα πλαίσιο εξωστρέφειας που ανοίγει καινούργιους δρόμους. Γίνεται μία συστηματική προσπάθεια να ξεφύγουμε από τη μίζερη διαχείριση των ίδιων πάντα ζητημάτων και να ανοίξουμε μία νέα agenda συζήτησης για το ρόλο και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Στην προσπάθεια αυτή πιστεύω ότι πρέπει να συμμετάσχουν όλες οι τοπικές δυνάμεις για να δυναμώσουμε τη φωνή μας και να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί.

Διεκδικήσεις
Εκτός από την οργανωμένη διεκδίκηση σχετικά με τα ενεργειακά θέματα υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα στην τοπική κοινωνία.
Θέλω να τονίσω με περηφάνια ότι σε μία Ελληνική επαρχία που στο σύνολό της συρρικνώνονται υπηρεσίες και θεσμοί, εμείς δεν δεχτήκαμε αδιαμαρτύρητα αυτή τη συρρίκνωση. Σε άλλους τομείς πετύχαμε και σε άλλους όχι, όμως δώσαμε τις μάχες μας…
Μία κερδισμένη μάχη ήταν αυτή του τραίνου που επανήλθε το 2012, μετά από αγώνα όλων των τοπικών φορέων, και το 2013 θέσαμε νέο στόχο για ένα επιπλέον δρομολόγιο, που θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής.
Τον Απρίλιο του 2013 δώσαμε μία ακόμη μάχη ενάντια στην απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ για απομάκρυνση της υπηρεσίας από το Αμύνταιο, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της. Με δυναμικές κινητοποιήσεις στείλαμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω αποψίλωση του Αμυνταίου από τις δημόσιες υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης η Διοίκηση του ΙΚΑ δεσμέυτηκε ότι θα διατηρήσει Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Αμύνταιο, που θα εξυπηρετεί το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών των ασφαλισμένων. Αναμένουμε την έναρξη εργασιών του Γραφείου του ΙΚΑ που θα σταματήσει την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες της περιοχής μας.
Όπως όλοι οι Δήμοι της χώρας πραγματοποιήσαμε κινητοποιήσεις για να μην περάσει το πολυνομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος παρέμεινε κλειστός για τρεις ημέρες και ο Δήμαρχος με τους υπαλλήλους ενημέρωσαν τον κόσμο για τις θέσεις της ΚΕΔΕ και του αυτοδιοικητικού χώρου. Δυστυχώς, οι κινητοποιήσεις μας, όπως και όλων των Δήμων της χώρας, δεν βρήκαν απήχηση στην Κυβέρνηση, που επιμένει να οδηγεί σε οικονομικό και θεσμικό μαρασμό την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τέλος, μεγάλη κινητοποίηση έγινε στην απόφαση του ΓΕΣ για απομάκρυνση της Α’ ΕΑΝ και γενικότερα τη συρρίκνωση του στρατοπέδου. Υπενθυμίζω ότι από την αρχή της ανάληψης της διοίκησης του Δήμου Αμυνταίου ήρθαμε σε συνεννόηση με την τότε διοίκηση του ΓΕΣ, τον Στρατηγό Φράγκο Φραγκούλη, που στη συνέχεια κάναμε Επίτιμο Δημότη Αμυνταίου. Στη βάση συγκεκριμένης συμφωνίας το στρατόπεδο έγινε πολυδύναμο και εμπλουτίστηκε με μονάδες και άνδρες, ενώ από την πλευρά μας βάλαμε τηλεθέρμανση σε ΣΟΑ και Λέσχη Αξιωματικών και εντάξαμε στο μεγάλο έργο χρηματοδότησης της επέκτασης της τηλεθέρμανσης το στρατόπεδο Παπαπέτρου. Ενώ η πολιτική του στρατού ήταν σταθερή στην ενδυνάμωση του στρατοπέδου Αμυνταίου, με την περσινή αλλαγή της ηγεσίας παρατηρήσαμε μία τελείως διαφορετική προσέγγιση. Αποκορύφωμα αυτής της διαφοροποιημένης προσέγγισης ήταν η απόφαση για άμεση απομάκρυνση της Α’ ΕΑΝ και σταδιακή απομάκρυνση και άλλων μονάδων.
Δώσαμε μία σκληρή μάχη στην πύλη του στρατοπέδου, ενώ είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων. Είναι μία προσπάθεια που συνεχίζεται σε επίπεδο πολιτικών επαφών, προκειμένου να διατηρήσουμε το στρατόπεδο στο Αμύνταιο.

 
Αγροτική ανάπτυξη
Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους σημαντικούς στόχους του Δήμου Αμυνταίου, αν και με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» η αρμοδιότητα της αγροτικής ανάπτυξης δεν έχει περιέλθει ακόμη στους Δήμους όπως αρχικά προβλεπόταν να γίνει την 1-1-2013.
Λόγω αυτής της χρονικής μετάθεσης για την ανάληψη άσκησης της αρμοδιότητας δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μηχανισμούς στήριξης των αγροτών της περιοχής, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική υποστήριξη του σημαντικότερου κλάδου της τοπικής μας οικονομίας.
Φυσικά, δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε η κεντρική εξουσία θα ξεπεράσει τις αγκυλώσεις της και έχουμε προχωρήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και δράσεων για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, εντός των ορίων που επιτρέπει ο νόμος.
Η πρώτη μεγάλη παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν η διάνοιξη, βελτίωση και χαλικόστρωση των αγροτικών και δασικών δρόμων όλου του Δήμου Αμυνταίου. Για την παρέμβαση αυτή, που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στο 2013 απαιτήθηκε η συνδρομή 12 μηχανημάτων έργου, που εργάστηκαν σχεδόν αδιάκοπα επί τρεις μήνες. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και οι εργαζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις σε 1.400 περίπου χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων (2,5 φορές η απόσταση Αμύνταιο – Αθήνα), ενώ ρίξαμε 12.000 τόνους χαλίκι σε πάρα πολλά σημεία που εδώ και χρόνια οι αγρότες μας αντιμετώπιζαν πρόβλημα πρόσβασης.
Ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό έργο είναι ο καθαρισμός και η διάνοιξη των αποστραγγιστικών και αρδευτικών καναλιών της περιοχής του πρώην έλους Χειμαδίτιδας, στην Δημοτική Ενότητα Αετού. Μετά από παρέμβασή μας η ΔΕΗ ξεκίνησε ένα σημαντικό έργο διάνοιξης 7 χιλιομέτρων καναλιών της περιοχής, που είναι η μεγαλύτερη επέμβαση στα κανάλια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Με επόμενη παρέμβαση πετύχαμε τη διάνοιξη ακόμα 2 χιλιομέτρων καναλιών, εξασφαλίζοντας την αποστράγγιση των χωραφιών για να καλλιεργηθούν στην ώρα τους, αλλά και την άρδευσή τους κατά τη θερινή περίοδο.
Μία σημαντική δράση που ξεκινήσαμε το 2013 και αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά στις μέρες μας είναι το πρόγραμμα της συμβολαιακής γεωργίας.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εφαρμόσει πιλοτικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα με ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές για τους αγρότες που συμμετέχουν σ’ αυτό, αλλά και τις επιχειρήσεις που απορροφούν τα τοπικά προϊόντα.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης των καλλιεργητικών δαπανών και διασφάλισης της απορρόφησης της τοπικής παραγωγής, που ταυτόχρονα διασφαλίζει την έγκυρη πληρωμή των αγροτών. Οι πρώτες συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχείο και την ΕΑΣ Αμυνταίου, ενώ θα ακολουθήσουν ημερίδες ενημέρωσης των αγροτών και έναρξη του προγράμματος για την καλλιεργητική περίοδο που ξεκινά.
Το πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας αφορά τόσο τα αγροτικά όσο και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.
Μία ακόμη προσπάθεια που έχουμε κάνει για την προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων είναι μέσα από τη σχέση που έχουμε αναπτύξει με τον Γερμανό Υπουργό Ανάπτυξης κ. Γιοακίμ Φούχτελ, ο οποίος τη χρονιά που μας πέρασε επισκέφθηκε το Δήμο μας επικεφαλής πολυμελούς ομάδας επιχειρηματιών. Στόχος μας είναι η απορρόφηση αγροτικών προϊόντων της περιοχής μας από τη Γερμανική αγορά. Σε συνέχεια εκείνης της επίσκεψης υπήρξε ενδιαφέρον για συσκευασμένα φρούτα, τα κρασιά της ΕΑΣ Αμυνταίου και το Ξινό Νερό, όμως οι συμφωνίες αυτές είναι χρονοβόρες όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
Ακόμη, είναι σε εξέλιξη μία ιδιαίτερα σημαντική δράση που αφορά στη δημιουργία δύο κτηνοτροφικών πάρκων στην Κέλλη, που θα επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός αυτός οικισμός.
Επίσης, εκπονούνται οι μελέτες ρυμοτομικού σχεδιασμού για να γίνουν κτηνοτροφικές ζώνες σε Πεδινό και Αετό και να επιλυθούν τα προβλήματα αδειοδοτήσεων των κτηνοτρόφων.
Βέβαια, δεν είναι μόνο οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με υποδομές ή σχεδιασμό για βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών και συνθηκών. Δυστυχώς υπάρχουν και τα φαινόμενα καταστροφών των αγροτικών καλλιεργειών και το 2013 ήταν μία χρονιά με ιδιαίτερα προβλήματα. Μία Τοπική μας Κοινότητα που έπαθε πραγματικά μεγάλη καταστροφή ήταν το Μανιάκι, για το οποίο πραγματοποιήσαμε σειρά επισκέψεων στο Υπουργείο Γεωργίας και τα γραφεία του ΕΛΓΑ προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργασίες εκτίμησης των ζημιών και απόδοσης των αποζημιώσεων στους παραγωγούς. Βεβαίως σε ότι αφορά στις ζημιές που έχει υποστεί το Μανιάκι οι παρεμβάσεις μας δεν περιορίζονται στην αγροτική παραγωγή, αλλά υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές και στον οικισμό που αποκαταστάθηκαν άμεσα και σήμερα προχωρούμε σε ανάπλαση και θωράκιση της πλατείας του χωριού.
Μία περίπτωση καταστροφής δημόσιας υποδομής είναι η γέφυρα στο Φαράγγι, που υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από μία ισχυρή νεροποντή με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην έχουν πρόσβαση στα χωράφια τους. Τα συνεργεία του Δήμου Αμυνταίου απεκατέστησαν προσωρινά το πρόβλημα από την επόμενη ημέρα, αν και η συγκεκριμένη γέφυρα είναι έργο της Περιφέρειας.

Τουρισμός
Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό στόχο, όμως πριν την ανάπτυξη δράσεων στον τουρισμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λυθούν βασικά προβλήματα υποδομών.
Για παράδειγμα είναι σίγουρο ότι η ανάπτυξη δράσεων τουρισμού στις λίμνες χωρίς να επιλύσουμε τα προβλήματα ρύπανσης είναι σαν να χτίζουμε πύργους στην άμμο.
Για το λόγο αυτό κάναμε την κομβική επιλογή να επιλύσουμε πρώτα απ’ όλα τα προβλήματα ρύπανσης των λιμνών μας. Είναι γνωστό ότι το έργο συνολικής αντιμετώπισης των αστικών λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αετού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένουμε την ένταξη του μεγάλου έργου που θα επιλύσει το πρόβλημα διαχείρισης των αστικών λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα.
Με τα έργα αυτά θωρακίζουμε πλήρως τις λίμνες μας από τα αστικά λύματα, που είναι ένας βασικός παράγοντας ρύπανσης και στη συνέχεια μπορούμε να αναπτύξουμε υποδομές και δράσεις ανάπτυξης του τουρισμού.
Τέτοιες υποδομές είναι τα έργα αναπλάσεων που έχουμε κάνει στις παραλίες Αγίου Παντελεήμονα και Λιμνοχωρίου, όπως επίσης και το μεγάλο έργο λιμναίων υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Παρά τον περιορισμό που έχουμε στα οικονομικά μας έχουμε πραγματοποιήσει μία σειρά δημοσιεύσεων για το Νυμφαίο και το σύνολο της περιοχής του Δήμου Αμυνταίου σε πανελλήνιας εμβέλειας έντυπα, για την προβολή του τουριστικού μας προϊόντος.
Εκτός αυτών έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στη ΔΕΗ για την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού, με ανάπτυξη επισκέψεων σε ορυχεία και χώρους παραγωγής. Έχουμε ήδη φιλοξενήσει πιλοτικά ομάδα νέων από τη ΧΑΝΘ, που επισκέφθηκαν ορυχεία και χώρους παραγωγής και σε συνέχεια αυτής της επιτυχημένης επίσκεψης σχεδιάζουμε – σε συνεργασία με τη ΔΕΗ – τουριστικό πακέτο βιομηχανικού τουρισμού.
Βέβαια, στο κομμάτι του βιομηχανικού τουρισμού υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες υποδομές, όπως το αντλιοστάσιο του Αγίου Παντελεήμονα και το ορυχείο Βεγόρων, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μπορεί να γίνει αξιοποίηση όλων των ανενεργών υποδομών της περιοχής μέσα σε τρία χρόνια και μάλιστα όχι στο πλαίσιο μίας συνηθισμένης περιόδου αλλά στο μέσο μίας μεγάλης οικονομικής κρίσης.
Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του τουρισμού αναμένεται να έχει η δημιουργία υδατοδρομίου στη Βεγορίτιδα, που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις επισκεπτών κυρίως από την Αθήνα και άλλες μακρινές περιοχές.

 
Ανεργία – Κοινωνική πολιτική
Η Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες δεκαετίες έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την περιοχή του Δήμου Αμυνταίου, που παρά τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στην εξόρυξη του λιγνίτη και την παραγωγή ενέργειας έχει υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, ειδικά στους νέους ανθρώπους και τις γυναίκες.
Μέσα από τη δράση μας καταφέραμε να αντιστρέψουμε μία διαδικασία που ήταν ολότελα σε βάρος της περιοχής μας. Στις σωστικές αρχαιολογικές ανασκαφές που γίνονται για την επέκταση του ορυχείου στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου πριν τρία χρόνια εργάζονταν ελάχιστοι κάτοικοι της περιοχής και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων ήταν από το γειτονικό Νομό Κοζάνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου έρχονταν λεωφορεία με εργαζόμενους από τα Σέρβια και το Βελβεντό. Την ανασκαφική περίοδο του 2010 (χρονιά πριν αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου Αμυνταίου) από τους συνολικά 550 εργάτες του έργου, μόνο 37 ήταν από την περιοχή μας!
Καταφέραμε να σπάσουμε αυτή τη στρεβλή πρακτική. Αρχικά με ιδιωτικές εταιρίες – αναδόχους του έργου των σωστικών ανασκαφών, που δέχτηκαν ανίερο πόλεμο από ανθρώπους που δεν θέλουν την πρόοδο της περιοχής, μέχρι που το 2013 δόθηκε οριστικό τέλος στο πρόβλημα με την καθιέρωση του κριτηρίου της εντοπιότητας στο έργο των ανασκαφών που εκτελείται πια με αυτεπιστασία.
Κατακτήσαμε 800 θέσεις εργασίας! Βεβαίως οι θέσεις αυτές έχουν εποχιακό χαρακτήρα αλλά το έργο θα έχει μεγάλη διάρκεια και ήδη συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της ανεργίας της περιοχής!
Μία σημαντική δράση που πραγματοποιήσαμε ήταν το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γυναικών των ορεινών και ημιορεινών κυρίως οικισμών του Δήμου Αμυνταίου, σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί είναι μια πρακτική που σε άλλες περιοχές πέτυχε και σε άλλες όχι, όμως αποτελεί ασφαλή επαγγελματική διέξοδο για τις γυναίκες περιοχών όπως είναι η δική μας. Στην προσπάθεια αυτή είχαμε τη στήριξη και επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών «Εργάνη».
Εκτός αυτών συμμετέχουμε σε κάθε κοινή δράση των τοπικών φορέων, όπως η ημερίδα που συνδιοργανώσαμε σε Αμύνταιο και Φλώρινα για την ανεργία ως τοπικό φαινόμενο και τους τρόπους που μπορεί να βοηθήσει ο τομέας της ενέργειας στην καταπολέμησή της.
Σε ότι αφορά στην κοινωνική πολιτική του Δήμου Αμυνταίου η σημαντικότερη δραστηριότητά μας είναι η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και η εφαρμογή του προγράμματος διανομής τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου που είναι το μοναδικό Δημοτικό στη Δυτική Μακεδονία και έχει αυξήσει τους δικαιούχους του, πραγματοποιώντας σημαντικό κοινωνικό έργο σε συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.
Σε ότι αφορά στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων σε άπορους συνδημότες μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επόμαστε από τους Δήμους που το αξιοποιήσαμε στο έπακρο μέσω της ΔΗΚΕΑ και έχουμε άλλη μια πρωτιά σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση
Οι Σχολικές Επιτροπές λειτουργούν απρόσκοπτα και μάλιστα με επικεφαλής που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, αλλά εκπαιδευτικοί. Κάναμε αυτή την επιλογή γιατί στα θέματα παιδείας οι καταλληλότεροι να ασκήσουν αυτή την αρμοδιότητα είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, με τους οποίους έχουμε άριστη συνεργασία και αντιμετωπίζουμε από κοινού και με επάρκεια όποια προβλήματα προκύπτουν.
Στην εκπαίδευση έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Εκτός από τη δημιουργία κτηρίων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ -το 3ο νηπιαγωγείο και οι 2 παιδικοί σταθμοί που υλοποιούνται, καθώς και το μουσικό σχολείο που είναι υπό ένταξη- για τα οποία θα γίνει ειδική αναφορά, ο Δήμος Αμυνταίου έχει επενδύσει στη νέα γενιά και την εκπαίδευση.
Καταρχάς έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις στο σύνολο σχεδόν των σχολικών κτηρίων, κυρίως με την αξιοποίηση των εργαζόμενων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Συντηρήσεις, επισκευές και αντικαταστάσεις σε στέγες και τοίχους, αλλά και βαφές όλων των σχολικών μονάδων έχουν βελτιώσει κατά πολύ τη λειτουργικότητα και την αισθητική των σχολείων της περιοχής μας.
Η αλλαγή κουφωμάτων και η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων, όπως του Λεχόβου και της Κέλλης, συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Θέλω ακόμη να τονίσω ότι βρίσκομαι σε συνεχή διάλογο με την εκπαιδευτική Κοινότητα και με κάθε ευκαιρία επισκέπτομαι τα σχολεία για να συνομιλήσω με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Μέσα από το διάλογο αυτό έχουν αναδειχθεί μικρά προβλήματα, που όμως απασχολούν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα προβλήματα αυτά μπορέσαμε να λύσουμε με απλές παρεμβάσεις.
Φυσικά στηρίζουμε κάθε δράση της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως η συμμετοχή των μαθητών του Γυμνασίου Αμυνταίου στο πρόγραμμα για οικολογικές μετακινήσεις.
Η σημαντική μας συμβολή πιστεύω ότι είναι στη δημιουργία νέων θεσμών που αναβαθμίζουν το επίπεδο της εκπαίδευσης της περιοχής. Αυτή τη στιγμή στο Αμύνταιο λειτουργούν τέσσερις νέοι θεσμοί με τεράστια σημασία:
 Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Είναι ένας καινούργιος θεσμός που ξεκίνησε και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες και διέξοδο γνώσης σε πολλούς συνδημότες μας
 Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αμυνταίου. Ένας θεσμός που παρέχει μαθήματα σεμιναριακού τύπου και γενική εκπαίδευση σε ενήλικους, με μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων για κάθε ενδιαφερόμενο.
 Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Είναι ένας σημαντικός θεσμός για ενήλικους συμπολίτες μας που θέλουν να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση.
 Το Δημόσιο ΙΕΚ Αμυνταίου. Ήταν ένας στόχος πολλών ετών για την τοπική κοινωνία, που καταφέραμε να τον υλοποιήσουμε. Το Δημόσιο ΙΕΚ του Αμυνταίου ήδη λειτουργεί με ένα τμήμα και στόχος μας είναι από την επόμενη χρονιά να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα, με κατεύθυνση προς την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Αθλητισμός – Πολιτισμός
Στο αθλητικό κομμάτι εκτός από το γήπεδο του Αμυνταίου που ήταν παρατημένο και αναγκαστήκαμε να κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις για να το χαίρεται σήμερα η νεολαία της περιοχής, κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις και στο γήπεδο του Ξινού Νερού, στο οποίο εγκαταστάθηκε σύστημα ποτίσματος, τοποθετήθηκε σύστημα άντλησης στη γεώτρηση, φυτεύτηκε γκαζόν και σε γενικές γραμμές έχει γίνει ένα πλήρως λειτουργικό γήπεδο.
Επίσης, φιλοξενήσαμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ότι η σημαντικότερη εξέλιξη στον αθλητικό τομέα για το 2013 δεν προέρχεται από το Δήμο αλλά από έναν ιστορικό σύλλογο του Αμυνταίου και σχετίζεται με την άνοδο στην Α’ Εθνική Κατηγορία της Γυναικείας Ομάδας Χάντμπολ του Αμύντα.
Στον τομέα του πολιτισμού διοργανώσαμε με επιτυχία τα ΑΜΥΝΤΑΙΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται διάφορες εκδηλώσεις πολιτισμού.
Το Φεστιβάλ Βεγορίτιδας, ένας καινούργιος θεσμός που έχει γίνει γνωστός στην ευρύτερη περιοχή και εκτός από μεγάλες συναυλίες δίνει και ένα σημαντικό περιβαλλοντικό μήνυμα για την προστασία των λιμνών μας. Η φετινή συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη είχε όπως πάντα μεγάλη απήχηση και η παραλία του Αγίου Παντελεήμονα γέμισε με κόσμο.
Η συναυλία στον Αρχαιολογικό Χώρο των Πετρών είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε από την τοπική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και ως Δήμος τον αγκαλιάσαμε και προσπαθούμε να τον αναβαθμίζουμε κάθε χρόνο. Στη φετινή συναυλία με τον Γιώργο Αετόπουλο παρουσιάσε μέρος της δουλειάς της και η Φιλαρμονική του Δήμου μας.
Η Φιλαρμονική του Δήμου Αμυνταίου είναι ένα στολίδι της περιοχής, που σήμερα λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συγκεντρώνοντας αξιόλογους μουσικούς της περιοχής μας που καταφέρνουν να βρουν νέους τρόπους έκφρασης μέσα από τη συλλογική αυτή προσπάθεια. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη ήταν ότι το 2013 ξεκίνησε το τμήμα εκμάθησης νέων μουσικών, που θα πλαισιώσουν τη Φιλαρμονική μας στο μέλλον.
Εκτός από τη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο των Πετρών η Φιλαρμονική μας δίνει δυναμικά το παρόν σε κάθε σημαντική εκδήλωση του Δήμου μας.
Στα ΑΜΥΝΤΑΙΑ εντάχθηκαν ακόμη σημαντικές συναυλίες όπως αυτές του Δημήτρη Μπάση στον Αετό, της Μελίνας Ασλανίδου στο Φιλώτα και της Γλυκερίας στο Αμύνταιο, όπως επίσης και εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής και χορών, αλλά και εκδηλώσεις για παιδιά.

Σημαντικές δράσεις

Μία σημαντική δράση όχι μόνο για τους δικαιούχους, αλλά και για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας του Λεχόβου ήταν η εξέλιξη με τις Εργατικές Κατοικίες, που εδώ και χρόνια δεν παραδίδονταν στους δικαιούχους και είχαν υποστεί σημαντικές φθορές, βανδαλισμούς και κλοπές υλικών.
Καταφέραμε μετά από πιέσεις στην Εργατική Εστία και τον ΟΑΕΔ να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες στις Εργατικές Κατοικίες Λεχόβου, καθώς λόγω των βανδαλισμών τα σπίτια είχαν σημαντικές φθορές. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και τα σπίτια έχουν μοιραστεί στους δικαιούχους.

Έχουμε προχωρήσει σε επέκταση και βελτίωση του προγράμματος ανακύκλωσης και καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο της ανακύκλωσης του 10% των συνολικών απορριμμάτων. Με επέκταση σε περισσότερες Τοπικές Κοινότητες, εκατοντάδες νέους κάδους ανακύκλωσης και νέο ειδικό απορριμματοφόρο για την ανακύκλωση, συνεχίζουμε την προσπάθεια.
Ακόμη, έχουμε βελτιώσει τη λειτουργία της καθαριότητας παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Με νέους κάδους, νέο απορριμματοφόρο, πρόγραμμα για τα ογκώδη απορρίμματα και οργανωτικές παρεμβάσεις, έχουμε βελτιώσει τη διαδικασία αποκομιδής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους δημότες.

Συμμετείχαμε στη διαβούλευση για τον αγωγό φυσικού αερίου TAP ο οποίος θα περάσει από την περιοχή μας και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη αναμονής στο Δήμο μας, για μελλοντική παροχή φυσικού αερίου. Εκτός τούτου έχουμε λάβει τη δέσμευση των υπευθύνων για δημιουργία θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων από τα οποία θα περάσει ο αγωγός όχι με τις τιμές των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ή δουλειάς, αλλά μετά από συμφωνία.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε από την αρχή της τρέχουσας θητείας είναι τα αυθαίρετα ακίνητα του Δήμου. Αξιοποιώντας το νόμο περί νομιμοποίησης των αυθαιρέτων έχουμε καταθέσει φακέλους νομιμοποίησης για ακίνητα, όπως η Βιβλιοθήκη του Αμυνταίου, που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εάν δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες νομιμοποίησης.
Επίσης, αντιμετωπίσαμε σημαντικό πρόβλημα με το λάθος της προηγούμενης διοίκησης να μην δηλώσει στο Κτηματολόγιο τα ακίνητα του «Καποδιστριακού» Δήμου Αμυνταίου, με αποτέλεσμα το Δήμος Αμυνταίου να είναι ακτήμονας στη Δημοτική Ενότητα του Αμυνταίου.
Μέρος του προβλήματος είναι το οικόπεδο του Μουσικού Σχολείου, που θα είχε ενταχθεί από την προηγούμενη χρονιά εάν το οικόπεδο ήταν δηλωμένο. Βέβαια, επιλύσαμε το πρόβλημα και αναμένουμε ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Επίσης, το ίδιο ισχύει και με την περιοχή Μερά, όπου έχουμε προτείνει να δημιουργηθεί Βιοτεχνικό Πάρκο, αφού επιλύσαμε το ιδιοκτησιακό πρόβλημα.

Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες παρεμβάσεις στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα. Με ελάχιστο κόστος και την αξιοποίηση εργαζομένων στο Δήμο και εθελοντών κάναμε παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία των υποδομών και την αισθητική και λειτουργική βελτίωση του χώρου.
Επίσης, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις στην προβλήτα του Λιμνοχωρίου στη Ζάζαρη, που εκτός από ένας πανέμορφος χώρος για περίπατο είναι και ασφαλής.

Με τη βοήθεια του στρατού (παραχώρηση βαρέως οχήματος) διανοίξαμε τον δασικό δρόμο και δημιουργήσαμε πίστα αιωροπτερισμού για ακροβατικές πτήσεις στη Βεγορίτιδα. Οι ανεμοπτεριστές είναι μία ειδική ομάδα επισκεπτών που κατά κανόνα έχουν υψηλά εισοδήματα και θέλουμε να τους προσελκύσουμε στην περιοχή.

Έχουμε οργανώσει τον αποχιονισμό με προμήθεια πολλών τόνων αλατιού, την κατάλληλη προετοιμασία των μηχανημάτων και την οργάνωση του προσωπικού και των ιδιωτών ιδιοκτητών μηχανημάτων. Επιπλέον, πριν μήνες καθαρίσαμε τα πρανή των δρόμων όπου παρατηρούνται ανεμοσούρια από χόρτα και θάμνους για να διευκολύνεται ο αποχιονισμός. Ευτυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει βαρυχειμωνιά, αλλά είμαστε καλά προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Μία ιδιαίτερη παρέμβαση ήταν η επίλυση του προβλήματος σύνδεσης της Κέλλης με το διαδίκτυο, καθώς ο ορεινός αυτός οικισμός δεν υποστηρίζεται από κανέναν πάροχο. Το πρόβλημα λύθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρώ σημαντική αυτή την παρέμβαση, καθώς αίρεται το αίσθημα απομόνωσης των κατοίκων του χωριού, που επιτέλους βλέπουν σημαντικά προβλήματα τους να λύνονται.

Πραγματοποιούμε δεκάδες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου, με έργα που εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα και παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από τον μόνιμο μηχανισμό του Δήμου. Τα έργα αυτά, που πραγματοποιούνται σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, έχουν μεγάλη σημασία για τους κατοίκους, αλλά η αναφορά τους και μόνο θα απαιτούσε σημαντικό χρόνο και γι’ αυτό έγινε η επιλογή της παρουσίασης κάποιων από τις δράσεις που πραγματοποιούνται με ίδιους πόρους.

 
Έργα ΕΣΠΑ

Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και κυρίως του ΕΣΠΑ είναι ένας από τους βασικότερους στόχους μας, καθώς η σημερινή οικονομική συγκυρία, που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους Δήμους, καθιστά σχεδόν απαγορευτική την υλοποίηση μεγάλων έργων με δικούς μας πόρους.
Αξιοποιήσαμε το ΕΣΠΑ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς έχουμε πετύχει πρωτιά στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο Δήμος Αμυνταίου έχει τις περισσότερες εντάξεις έργων αναλόγως του μεγέθους του.
Ολοκληρώθηκε η «Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αμυνταίου» με προϋπολογισμό 4.388.000 €, το οποίο είναι έργο που άφησε η προηγούμενη διοίκηση! Ολοκληρώσαμε με επιτυχία το έργο, ενώ κάποιες αστοχίες της μελέτης ταλαιπώρησαν του κατοίκους διότι καθυστέρησαν οι αποκαταστάσεις των δρόμων.
Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση αντιμετωπίσαμε το τεράστιο πρόβλημα ύδρευσης της Κέλλης και σημαντικά προβλήματα στις υποδομές της Λεβαίας, του Αετού και του Φιλώτα. Η Κέλλη δεν είχε νερό να πιει, μία κατάσταση που δεν τιμά κανέναν αν αναλογιστούμε ότι δεν πρόκειται για οικισμό στην έρημο αλλά για έναν ορεινό οικισμό, που χρειαζόταν αγωγό σύνδεσης με τις πηγές που βρίσκονται πιο ψηλά από το χωριό. Σημαντικότατα προβλήματα και στον Αετό, που χρειαζόταν άμεσα μία μεγάλη δεξαμενή ύδρευσης για να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες του οικισμού. Στη Λεβαία οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα λειψυδρίας το καλοκαίρι, λόγω της παλαιότητας του δικτύου, ενώ στο Φιλώτα είχε μείνει ένα σημαντικό τμήμα του οικισμού με το παλιό δίκτυο ύδρευσης.
Με το έργο «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης» συνολικού προϋπολογισμού 3.577.000 €, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα σε τέσσερα μεγάλα χωριά του Δήμου Αμυνταίου. Καταφέραμε να εντάξουμε το έργο μετά από πολλά προβλήματα και έντονη διαπραγμάτευση. Σήμερα το έργο βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και λύνονται τα μεγάλα προβλήματα της Κέλλης, της Λεβαίας, του Αετού και του Φιλώτα.
Η Ανάπλαση Βαρικού, με προϋπολογισμό 1.000.000 €, είναι μία σημαντική παρέμβαση σε ένα χωριό με μεγάλες δυνατότητες. Μέσα από την ανάπλαση του Βαρικού, που περιλαμβάνει όλο τον κεντρικό ιστό του οικισμού, θεραπεύονται προβλήματα που υπήρχαν για πολλά χρόνια και θα αλλάξει πλήρως η όψη του χωριού.
Η «Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου» είναι ένα έργο με προϋπολογισμό 1.250.000 €, που απαντά με σύγχρονο και άμεσο τρόπο στις ανάγκες της πόλης του Αμυνταίου για σύγχρονα εκπαιδευτήρια, που αυξάνονται μαζί με τον πληθυσμό.
Είναι από τα πρώτα έργα που εντάξαμε στο ΕΣΠΑ και η υλοποίησή του βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης, δείχνοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία κινηθήκαμε.
Στην ίδια φιλοσοφία κινείται η ένταξη δύο σημαντικών έργων: των Α & Β Παιδικών Σταθμών Αμυνταίου. Ο προϋπολογισμός του Α’ Παιδικού Σταθμού είναι 1.055.000 € και του Β’ Παιδικού Σταθμού είναι 975.000 €.
Οι ανάγκες του Αμυνταίου είναι αυξημένες και μάλιστα το σημερινό κτήριο δεν τις καλύπτει, όπως δεν καλύπτει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Αυτό έχει αναδειχθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ήταν από την αρχή στις προτεραιότητές μας γιατί είδαμε το πρόβλημα από πολύ νωρίς. Έτσι το Αμύνταιο θα αποκτήσει δύο σύγχρονους Παιδικούς Σταθμούς, που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των γονέων και των νηπίων.
Ο Περιμετρικός δρόμος Αμυνταίου, ένα πολυλειτουργικό έργο προϋπολογισμού 6.330.000 €, που έχει σχεδιαστεί για να αποσυμφορήσει την κίνηση στο κέντρο του Αμυνταίου, ενώ παράλληλα θα δίνει δυνατότητες για αναψυχή και ήπια τουριστική αξιοποίηση, διότι θα διαθέτει λωρίδες ποδηλατοδρόμου και εκτεταμένες φυτεύσεις.
Ένας σύγχρονος περιμετρικός δρόμος που εντάχθηκε μετά από μεγάλες πιέσεις και εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια, καθώς η Περιφέρεια θεωρούσε το έργο δεύτερης προτεραιότητας και ήθελε να δώσει τα χρήματα σε άλλους δρόμους. Η ετοιμότητα των μελετών μας και η μεγάλη επιμονή μας επιβραβεύτηκαν και ένα ακόμη σημαντικό έργο οδοποιίας γίνεται στο Αμύνταιο.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο είναι η Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και ειδικών τμημάτων, με συνολικό προϋπολογισμό 313.367,10 €.
Το έργο απευθύνεται στο σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου Αμυνταίου με εξοπλισμό που αφορά υπολογιστικά συστήματα και περιφερειακά, έπιπλα, τηλεοράσεις και εξοπλισμό προβολής, διαδραστικά εκπαιδευτικά συστήματα, εξοπλισμό γυμναστικής και φυσιοθεραπείας, εξοπλισμό εργαστηρίων και ειδικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση παιδιών με κινητικά προβλήματα.
Στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Πράσινο Ταμείο» έχει ενταχθεί το έργο «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων (LED)», συνολικού προϋπολογισμού 112.500 €. Με το συγκεκριμένο έργο εξοικονομούμε πόρους και συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως επίσης και στην επίτευξη του στόχου για μείωση εκπρομπών αερίων, που προβλέπεται από το Σύμφωνο των Δημάρχων.
Εντός του 2013 δημοπρατήθηκαν τα τελευταία υποέργα του μεγάλου έρογυ με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα και επεξεργασία λυμάτων στη Δ.Ε. Αετού», που έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.388.000 €.
Το έργο αυτό αποτελεί σταθμό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Κατασκευάζονται αποχετευτικά δίκτυα όπου απαιτείται και πέντε βιολογικοί καθαρισμοί (ΕΕΛ – τεχνητοί υγρότοποι) για την εξυπηρέτηση των Τοπικών Κοινοτήτων Αετού – Αγραπιδιάς, Ασπρογείων, Βαλτονέρου – Λιμνοχωρίου, Πεδινού και Σκλήθρου.
Το ιδιαίτερα σημαντικό έργο «Αποχετευτικά δίκτυα και επεξεργασία λυμάτων στη Δ.Ε. Φιλώτα» δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά τη χρονιά που μας πέρασε υποβάλαμε τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας και αναμένουμε την ένταξή του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 21.500.000 €.
Για να είναι επιλέξιμο και λειτουργικό το έργο αλλάξαμε τον αρχικό σχεδιασμό για προώθηση των λυμάτων στην Πτολεμαΐδα και εκπονήσαμε καινούργια εφαρμόσιμη μελέτη με βιολογικό στο Φιλώτα. Με τους κατάλληλους αγωγούς προσαγωγής τα λύματα όλων των χωριών της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα θα επεξεργάζονται στο βιολογικό καθαρισμό που θα δημιουργηθεί στην περιοχή.
Με το έργο αυτό ουσιαστικά θωρακίζονται οι λίμνες μας από το 100% των αστικών λυμάτων που τις επηρεάζουν άμεσα. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για ανάπτυξη όχι μόνο του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και της γεωργίας, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά.
Η δημιουργία λιμναίων υποδομών στις τέσσερις λίμνες του Δήμου Αμυνταίου είναι ένα σημαντικότατο έργο, προϋπολογισμού 4.000.000 €, εγκεκριμένο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία. Μέσω του συγκεκριμένου έργου θα δημιουργηθούν σημαντικές υποδομές για την τουριστική αξιοποίηση των λιμνών μας, όπως πλωτές προβλήτες και χώροι αναψυχής και δραστηριοτήτων.
Η Ολοκλήρωση δικτύων τηλεθέρμανσης σε Αμύνταιο, Λεβαία και Φιλώτα, είναι ένα έργο που έχει τεράστια απήχηση στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομία της κάθε οικογένειας. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο προϋπολογισμού 13.000.000 €, που χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε να το εντάξουμε.
Βέβαια, είναι ένα έργο για το οποίο ακούστηκαν πολλά…
Πρώτα απ’ όλα ότι παραλάβαμε «έτοιμες μελέτες» και «προένταξη» του έργου. Οι μελέτες ήταν τόσο «έτοιμες» που χρειάστηκε να εκπονηθούν σχεδόν εκ νέου και το έργο είχε τέτοια «προένταξη» που αναγκάστηκα να μεταβώ τρεις φορές στις Βρυξέλες και με τη συνδρομή των μηχανισμών του Συμφώνου των Δημάρχων να καμφθούν οι αντιστάσεις της αρμόδιας Κοινοτικής υπηρεσίας προκειμένου να πάρουμε το πράσινο φως για την ένταξη του έργου. Παράλληλα, χρειάστηκαν πολλές επισκέψεις στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή στην Αθήνα προκειμένου να ενταχθεί το έργο.
Αμέσως μετά την ένταξη κυκλοφόρησαν σενάρια απένταξης του έργου με αφορμή την προκαταβολή που μας δόθηκε, προκειμένου η Διαχειριστική Αρχή να πιάσει τους στόχους του προγράμματος.
Σήμερα είναι γνωστό ότι οι φήμες αυτές ήταν ψευδείς, καθώς η υλοποίηση του μεγάλου έργου της ολοκλήρωσης των Τηλεθερμάνσεων Αμυνταίου, Λεβαίας και Φιλώτα έχει ξεκινήσει για να δώσει φθηνή θέρμανση στους κατοίκους.
Επίσης, θέλω να τονίσω ότι έχουμε κάνει την κατάλληλη προετοιμασία για να συνδεθούν όλα ανεξαιρέτως τα σπίτια σε Αμύνταιο, Λεβαία και Φιλώτα με την τηλεθέρμανση.
Τέλος, η πολιτική για το τέλος σύνδεσης θα είναι σταθερή, σε αντίθεση με την πολιτική της προηγούμενης διοίκησης που τριπλασίασε το τέλος σύνδεσης μετά τις εκλογές.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που σχετίζεται με την τηλεθέρμανση και όχι με το ΕΣΠΑ είναι η επίλυση του θέματος της αύξησης της τιμής της τηλεθέρμανσης. Πριν την έναρξη της τρέχουσας χειμερινής περιόδου κατατέθηκε ένα αίτημα της ΔΕΗ για μεγάλη αύξηση της τιμής της τηλεθέρμανσης. Σε συνεργασία με τους Δημάρχους Εορδαίας και Κοζάνης και τους Βουλευτές της περιοχής, καταφέραμε να λύσουμε το θέμα και να μην υπάρξει καμία αύξηση στην τιμή της τηλεθέρμανσης.

Παρά το γεγονός ότι κατά το παρελθόν στην περιοχή δεν έχει υπάρξει υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων σε τέτοια έκταση, εμείς δεν σταματάμε την προσπάθεια.
Έχουμε ολοκληρώσει σημαντικές μελέτες και εργαζόμαστε για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων.
Πρόσφατα είχαμε μία θετική εξέλιξη με την έγκριση της μελέτης του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου από τον Υπουργό, γεγονός που ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την ένταξη του έργου και τη χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ.
Ακόμη, σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Υπουργός με διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο της έγκρισης το Αρδευτικό δίκτυο του Λεχόβου, προϋπολογισμού 450.000 € και αναμένεται η υπογραφή της πράξης ένταξης.
Εκτός του Μουσικού Σχολείου και του Αρδευτικού του Λεχόβου υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος έργων που διεκδικούμε, με σημαντικότερα τα εξής:
• Νηπιαγωγείο Αετού.
• Δημιουργία Πολυχώρου και Συνεδριακού Κέντρου στο Αμύνταιο (στην περιοχή των γραμμών του τραίνου).
• Ανάπλαση παραλίας Αγίου Παντελεήμονα.
• Ανάπλαση Πετρών.
• Αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών της Μπάνιας, που έχει υποβληθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας.
• Δημιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής με τα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή των Αναργύρων, αλλά και από παλιότερες ανασκαφικές εργασίες που έχουν γίνει στην περιοχή. Για το σκοπό αυτό έχουμε κάνει συμφωνία με τον Υπουργό Πολιτισμού και έχουμε παραχωρήσει χώρο για τη στέγαση της Αρχαιολογικής Συλλογής, που θα λειτουργεί ως επισκέψιμος χώρος με την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων αποδεικνύεται ότι αυτή την περίοδο υλοποιούμε έργα της τάξης των 38.000.000 €.
Περιμένουμε άμεσα την έγκριση έργων με συνολικό προϋπολογισμό 27.000.000 € (βιολογικοί, μουσικό σχολείο και αρδευτικό Λεχόβου).
Με άλλα λόγια με τις αναμενόμενες εγκρίσεις, που τις θεωρώ σχεδόν σίγουρες, θα φτάσουμε να υλοποιούμε χρηματοδοτούμενα έργα με συνολικό προϋπολογισμό τα 65.000.000 €, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή μας.
Τα ποσά αυτά αφορούν μόνο τις χρηματοδοτούμενες δράσεις από το ΕΣΠΑ και δεν περιλαμβάνουν σημαντικά έργα και δράσεις, όπως ο καθαρισμός των καναλιών, η αγροτική οδοποιία κ.α. που έχουν την δική τους τεράστια σημασία για την τοπική κοινωνία και οικονομία.
Προετοιμασία για το αύριο
Ένας σημαντικός στόχος για το Δήμο Αμυνταίου είναι η διαχείριση της καθημερινότητας και η βελτίωση της ζωής των πολιτών. Ο στόχος αυτός είναι καθοριστικός τόσο για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις τοπικές ανάγκες, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών δομών και υποδομών που παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στους κατοίκους.
Θεωρώ ότι στον τομέα αυτό ανταποκριθήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους της Δημοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων για τη δουλειά που κάνουν. Επίσης, θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω τους δημοτικούς υπαλλήλους και τους συνεργάτες που πολλές φορές χάρη στη δική τους προσπάθεια καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις με τα μέσα που διαθέτουμε.
Εκτός όμως από τη διαχείριση της καθημερινότητας και τα μικρά ή μεγάλα έργα που υλοποιούμε και συμβάλουν στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου, υπάρχει κάτι που θεωρώ σημαντικότερο. Αυτό είναι ένα νέο όραμα, είναι η παροχή δυνατότητας στην περιοχή να κάνει ένα βήμα μπροστά και μάλιστα πέρα από τα συνηθισμένα. Πιστεύω ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή δίνει βάσιμη ελπίδα στους κατοίκους του λεκανοπεδίου, ότι το αύριο που οικοδομούμε θα είναι καλύτερο από το σήμερα. Αυτή η ελπίδα είναι πολύ σημαντική, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
Φυσικά αυτά που λέω δεν είναι λόγια του αέρα.
Αναφέρομαι σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας και θα δώσουν διέξοδο σε πολλούς νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στον τόπο μας.
Μία τέτοια δράση είναι η δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου στο Αμύνταιο. Ήδη έχουμε καταθέσει τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας στην ΕΤΒΑ, που ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς και βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις για τη δημιουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου, που θα φέρει επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.
Έχουμε ήδη ανακοινώσει τη σύμβαση για κατάθεση αιτήματος αδειοδότησης υδατοδρομίου στη Βεγορίτιδα. Η υποδομή αυτή που θα υλοποιηθεί άμεσα θα συμβάλει στη βελτίωση των μετακινήσεων των κατοίκων, αλλά κυρίως θα μπορέσει να διευκολύνει τους επισκέπτες που επιλέγουν ως τουριστικό προορισμό την περιοχή μας.
Στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα θα συμβάλει το πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας που θα βοηθήσει τους αγρότες μας να καλλιεργήσουν απρόσκοπτα τα χωράφια τους και θα εγγυηθεί το εισόδημά τους.
Η σημαντικότερη βέβαια ενέργεια που κάνουμε είναι η εκπόνηση των μελετών για τα συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα. Πρόκειται για τη μεγάλη αναπτυξιακή αλλαγή που θα γίνει στην περιοχή παρέχοντας φθηνή θέρμανση και εξασφαλίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο στη λειτουργία των συστημάτων όσο και την παραγωγή και διαχείριση της βιομάζας. Εκτός από την παροχή φθηνής θέρμανσης τα συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα θα δημιουργήσουν ένα επιπλέον έσοδο για τους αγρότες μας, που θα πουλούν τα παραπροϊόντα των καλλιεργειών τους (κλαδεύσεις και στελέχη μονοετών φυτών), προσκομίζοντας σημαντικά έσοδα.
Ταυτόχρονα, στόχος είναι να δημιουργηθούν θερμοκηπιακά πάρκα που θα απογειώσουν την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, εισάγοντας νέες καλλιέργειες με εξαιρετικά μικρό κόστος θέρμανσης στα θερμοκήπια, που θα καταστήσει τους τοπικούς παραγωγούς πολύ ανταγωνιστικούς.
Με τις δράσεις αυτές, που πριν τρία χρόνια φαίνονταν σαν να έρχονταν από το μακρινό μέλλον αλλά σήμερα όλοι έχουν πειστεί ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμες, δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Πάνω απ’ όλα δημιουργούμε τις συνθήκες για να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στην περιοχή όπου θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι τα σημαντικότερα έργα και δράσεις για το 2013 ήταν το σύνολο των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, η διάνοιξη των καναλιών στην περιοχή του πρώην έλους Χειμαδίτιδας, η έγκριση του ΣΔΑΕ του Δήμου Αμυνταίου στο Σύμφωνο των Δημάρχων και η ίδρυση του Δημόσιου ΙΕΚ Αμυνταίου.
Πάνω απ’ όλα όμως θεωρώ σημαντικό ότι υπάρχει η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο με σημαντικά έργα όπως τα υδροπλάνα στη Βεγορίτιδα, η συμβολαιακή γεωργία, το Βιοτεχνικό Πάρκο στο Αμύνταιο και τα συστήματα τηλεθέρμανσης με βιομάζα για τη θέρμανση των σπιτιών και την ίδρυση θερμοκηπιακών πάρκων.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια…

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αμύνταιο,