Ο Δήμος Πρεσπών για την μεταφορά των μαθητών

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Απριλίου, 2012

mathites-metafora

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 η αρμοδιότητα για τη μεταφορά μαθητών ασκείται από τους Δήμους από 01-07-2011.

Ο Δήμος ΠΡΕΣΠΩΝ εγκαίρως διενήργησε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012 ο οποίος απέβη άγονος.

Εν τω μεταξύ με νομοθετική ρύθμιση παρατάθηκε ο χρόνος ισχύος των συμβάσεων της Περιφέρειας με τους μεταφορείς μέχρι 31-12-2011 μέχρι να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία από τους Δήμους.

Έτσι ο Δήμος προχώρησε στη διαδικασία νέου διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά την οποία υποβλήθηκαν προσφορές για το σύνολο των δρομολογίων.

Ακολούθησε νέα νομοθετική ρύθμιση για παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων από τις Περιφέρειες μέχρι 28-02-2012 και αργότερα έως 30-6-2012.

Πάραυτα στο διάστημα αυτό ο Δήμος προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης με τους αναδόχους το οποίο και επέτυχε.

Από 2-4-2012 ο Δήμος Πρεσπών ανέλαβε και επίσημα την μεταφορά των μαθητών του, στις σχολικές μονάδες του.

Η έγκαιρη υπογραφή των συμβάσεων ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και επιμονής στο στόχο, τον οποίο και τελικώς επιτύχαμε.

Με την συνεργασία των διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των Δ/ντων και εκπαιδευτικών των σχολικών μας μονάδων και με την βοήθεια των σχολικών μας επιτροπών, πιστεύουμε στην επιτυχή και άρτια, για πρώτη φορά στα δεδομένα του Δήμου μας, ολοκλήρωσης της μεταφοράς των μαθητών για το σχολικό έτος 2011-2012.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..