Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΡΜ10

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Νοεμβρίου, 2011

Λόγω των αυξημένων συγκεντρώσεων  αιωρούμενων σωματιδίων PM10 που παρατηρούνται στην πόλη κατά τις τελευταίες ημέρες, μέχρι και σήμερα, οι οποίες καταγράφηκαν από τους σταθμούς ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορούν κυρίως το σταθμό Βενιζέλου και το Σταθμό Λαγκαδά, έχουν ξεπεράσει τον προβλεπόμενο από το νόμο όριο επιφυλακής.

Η βασικότερη αιτία για τις υψηλές τιμές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην πόλη.

Με δεδομένο ότι οι συνθήκες αυτές δε θα αλλάξουν, η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας ζωής και Ελεύθερων Χώρων ενημέρωσε τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση της δημόσιας υγείας.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει την καταγραφή, θα προβαίνει σε τακτική ενημέρωση και θα μένει διαθέσιμος για οποιαδήποτε βοήθεια ή συνεργασία.