Ο Δικηγορικός Σύλλογος Φλώρινας για θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του ιού covid-19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 (ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ)

To Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας έλαβε υπόψη τα δεδομένα που δημιουργούνται με την παρουσία του ιού Covid-19 στην χώρα και αποφασίζει να απευθυνθεί στους συμπολίτες μας για να τους ενημερώσει:

Α. Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ .οικ 17734(2) ΦΕΚ Β833/12.03.2020 με την οποία αναστέλλεται μερικώς η λειτουργία των Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας. Βασικές ρυθμίσεις είναι:

– Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των Δικαστηρίων, Διοικητικών, Ποινικών και Πολιτικών για το χρονικό διάστημα μέχρι και 27 Μαρτίου 2020.
– Ειδικότερα αναστέλλονται μεταξύ άλλων:

Αναστέλλονται από την 13.3.2020 έως και την 27.3.2020:
α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων καθώς και οι δημόσιες συνεδριάσεις των διοικητικών Δικαστηρίων
β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,
γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, μεταξύ άλλων:
α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση προσωρινών διαταγών και η εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων,
δ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,
ε) Ορισμένες ποινικές δίκες ανάλογα με τον χρόνο συμπληρώσεως της παραγραφής τους

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστου αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ενημερωθείτε, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον Δικηγόρο σας, για την πορεία της υπόθεσης σας μετά την δημοσίευση της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθώς και άλλων που πιθανότατα θα εκδίδονται και θα μεταβάλλουν τα παραπάνω.

Β. Οι Δικηγόροι συνεχίζουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να στέκονται δίπλα στα προβλήματα των εντολέων τους και καθενός που μας χρειάζεται.
Την περίοδο αυτή όμως είναι αναγκαίο να περιορίσουμε όλοι τις άσκοπες μετακινήσεις και συναντήσεις.
Η επικοινωνία με τους Δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο Δικηγόρος θα ενημερώνει υπεύθυνα τον ενδιαφερόμενο, αν είναι απολύτως αναγκαία η συνάντησή τους και για τον ακριβή τρόπο, που αυτή θα λαμβάνει χώρα.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε να εξυπηρετείται, σύντομα και αποτελεσματικά μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή τηλεφώνου ο πολίτης ή ο άμεσος παραστάτης του που είναι ο Δικηγόρος, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη φυσικής προσέλευσης.
Σημειώνουμε ότι η παραβίαση των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση διάδοσης του covid – 19 συνιστά και ποινικό αδίκημα.

Γ. O Δικηγορικός Σύλλογος Φλώρινας με αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας ζητά τη λήψη αυτονόητων μέτρων με ευρύτερη εφαρμογή. Απευθύνεται προς κάθε Φορέα καθώς και την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας ώστε αυτά να υιοθετηθούν. Ειδικότερα ζητούμε:

– Την αναστολή των δημόσιων ανοιχτών συναθροίσεων σε χώρους λατρείας, αθλητικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτηρίων, ψυχαγωγίας, κοινωνικών και πολιτικών εκδηλώσεων κ.τ.ο.
– Την αναστολή λειτουργίας όλων των σταθμών διοδίων στις εθνικές οδούς της χώρας, καθώς αποτελούν βασική δίοδο μεταφοράς του ιού σε μεγάλη ακτίνα μέσω των εκατοντάδων χιλιάδων χρηματικών συναλλαγών.

– Την υποχρέωση των Εταιρειών Τηλεφωνίας για την καθολική παροχή απεριόριστου δωρεάν χρόνου πρόσβασης στο διαδίκτυο, ώστε να είναι πραγματικά δυνατή η εξ αποστάσεως εργασία και διδασκαλία. Επιχειρήσεις και Δημόσιο να εξασφαλίσουν και την παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού εφόσον αυτός απαιτείται.
– Την άμεση στελέχωση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας με προσωπικό και υγειονομικό υλικό. Την εξασφάλιση κλινών ΜΕΘ που σήμερα βρίσκονται σε απαράδεκτα χαμηλό αριθμό.
– Την απόδοση ιδιαίτερης βαρύτητας από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ στην υγειονομική στελέχωση των προσφυγικών καταυλισμών και την εξασφάλιση κατάλληλων υγειονομικών συνθηκών σε πρόσφυγες και μετανάστες καθώς υπό τις υπάρχουσες απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης οι κίνδυνοι μόλυνσης και διάδοσης στον συνολικό πληθυσμό πολλαπλασιάζονται.

Επιπλέον όμως επισημαίνουμε:

– Τα μέτρα πρόληψης να μην αποτελέσουν μηχανισμό καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων. Αντίθετα πρέπει να εξασφαλίζονται άδειες σε νοσούντες, ευάλωτες ομάδες, μητέρες παιδιών σε σχολική ηλικία.
– Τα μέτρα, που λαμβάνονται, δεν μπορεί να περιορίζουν τον πυρήνα των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, πέρα από τον βαθμό που είναι –πρόσκαιρα- απολύτως αναγκαίος για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Απευθύνουμε έκκληση προς όλους ώστε πρώτα από όλα να παραμένουμε ψύχραιμοι. Ενημερωνόμαστε από τους αρμόδιους Φορείς και (ανα)καθορίζουμε την στάση μας με βάση υπεύθυνη ενημέρωση και όχι διαδόσεις.
Όταν οι πολίτες διαπιστώνουν φαινόμενα αισχροκέρδειας την περίοδο και επ’ αφορμή της αντιμετώπισης της επιδημίας covid-19, μπορούν να απευθύνονται και στον Δικηγορικό Σύλλογο Φλώρινας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεν μπορούμε να ανεχτούμε δυστοπικά φαινόμενα με σύνδρομα καταδίωξης, φαινόμενα «κοινωνικού αυτοματισμού» και ανάπτυξη θεωριών συνωμοσίας. Διατηρούμε την αλληλεγγύη και ανθρωπιά μας ως πολύτιμες παρακαταθήκες, ικανές και αναγκαίες ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ. ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ            ΦΑΝΗ Κ. ΡΙΖΟΥ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση