Ο Δήμος Εορδαίας για την θεώρηση του βιβλίου Αναφοράς

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
του Ν. 3868/2010 (αντικαπνιστικός νόμος) και της ΚΥΑ 104720/2010

Ενημερώνουμε όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την υποχρέωσή τους να τηρούν το «ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» εντός του καταστήματός τους.
Η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.
Το «Βιβλίο Αναφοράς» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3868/2010 πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2 της αριθμ. 104720/2010 Κ.Υ.Α.
Ειδικότερα:
Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς (100φυλλο με χοντρό εξώφυλλο μεγέθους Α4) γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος Εορδαίας).
Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς, αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση, συνεπάγεται δε πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Χορήγησης Αδειών του Δήμου Εορδαίας, Εθνικής Αντίστασης 11 στο Εμπορικό Πολύκεντρο και στο τηλέφωνο 2463055243.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση