Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει για το πιλοτικό πρόγραμμα «3η e-λικία»

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Μαΐου, 2022

Ο Δήμος Φλώρινας σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΑΔΥΤΕ), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας «3η e-λικία».

Ο σκοπός του προγράμματος είναι υποστηρικτικός, ώστε να εξυπηρετούνται άτομα ηλικίας 65+, που δεν διαθέτουν την υλικο-τεχνική υποδομή, αλλά ούτε τις γνωσιακές δεξιότητες, για να ακολουθήσουν τον παλμό της “Ψηφιακής Ελλάδας”.

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 1 Ιουνίου στους Δήμους Καβάλας και Φλώρινας και θα διαρκέσει έξι μήνες. Η υποστήριξη των πολιτών γίνεται σε χώρους που έχουν καθορίσει οι Δήμοι και σε ωράριο που θα εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους.

Το πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει ένα σημαντικό και φιλόδοξο έργο κοινωνικού χαρακτήρα, για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού, καθώς και υποστήριξης σε θέματα πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες, κυρίως σε δημότες ηλικίας 65+.

Περισσότερες πληροφορίες για το πιλοτικό πρόγραμμα θα δοθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ.

TAGGED: Φλώρινα,