Ο δήμος Φλώρινας προχωρά στην κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων τέκνων που γεννήθηκαν κατά το έτος 2019

Ο δήμος Φλώρινας προχωρά στην κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων τέκνων που γεννήθηκαν κατά το έτος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Σύμφωνα με το Ν.2119/93 που αφορά στην κατάρτιση του ετήσιου Μητρώου Αρρένων καλεί τους γονείς των Αρρένων τέκνων που γεννήθηκαν κατά το έτος δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), να προσέλθουν στο Δήμο Φλώρινας που στεγάζεται επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 97, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, στο ισόγειο, από Τρίτη 5 Μαϊου έως και Παρασκευή 29 Μαϊου, κάθε εργάσιμη ημέρα από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. για να λάβουν γνώση των ονομαστικών καταλόγων που έχουν καταρτισθεί για τη σύνταξη του Μητρώου Αρρένων του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους.

Ο Δήμαρχος
Ε.Δ.
ΗΛΙΑΣ Β. ΜΟΥΛΕΛΗΣ
Αντιδήμαρχος

Pin It

Αφήστε μια απάντηση