Ο Δήμος Φλώρινας θα συμμετάσχει στη διεξαγωγή του Αντικαρκινικού Εράνου

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Οκτωβρίου, 2012

Ο Δήμος Φλώρινας θα συμμετάσχει την Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2012 από τις 09:30πμ στον Ετήσιο Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο, με σκοπό τη στήριξη του έργου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Η παραπάνω ημερομηνία, αποτελεί ημερομηνία διεξαγωγής του Αντικαρκινικού Εράνου σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο έρανος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Φλώρινας με τη συμμετοχή φορέων.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..