Ο Δήμος Πρεσπών συμμετέχει στον Ετήσιο Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Οκτωβρίου, 2012

PRESPES-D-LOGO

Ο Δήμος  Πρεσπών θα συμμετάσχει την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 από τις 9:00 πμ στον Ετήσιο Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο, με σκοπό τη στήριξη του έργου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

 

Η 9η Οκτωβρίου, αποτελεί ημερομηνία διεξαγωγής του Αντικαρκινικού Εράνου σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.