Ο Π.Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ προσκαλεί τα μέλη και τους αθλητές του στην κοπή βασιλόπιτας

Âáóéëüðéôá, ôóïõñÝêé, ìåëïìáêÜñïíá, äßðëåò êáé êïõñáìðéÝäåò ôá ðáñáäïóéáêÜ ãëõêÜ ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, ÐáñáóêåõÞ 16 Äåêåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Âáóéëüðéôá, ôóïõñÝêé, ìåëïìáêÜñïíá, äßðëåò êáé êïõñáìðéÝäåò ôá ðáñáäïóéáêÜ ãëõêÜ ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, ÐáñáóêåõÞ 16 Äåêåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Ο Π.Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ προσκαλεί τα μέλη και τους αθλητές του στην κοπή βασιλόπιτας που θα γίνει στην Οδό Ονείρων την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
• 16:00 – 18:00 θα κοπεί η βασιλόπιτα για τους αθλητές-τριες των τμημάτων προσχολικής ηλικίας
• 18:00 – 20:00 θα κοπεί η βασιλόπιτα για τους αθλητές-τριες των τμημάτων Στίβου και Ποδοσφαίρου.
Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση