Ο Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος στην πόλη της Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Οκτωβρίου, 2011

Ο Δήμος Φλώρινας θα συμμετάσχει τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 από τις 10:00πμ στον Ετήσιο Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο, με σκοπό τη στήριξη του έργου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Ο έρανος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Φλώρινας με τη συμμετοχή φορέων.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..