Ο ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ αναποσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας της Φλώρινας συμμετέχει και στηρίζει το ΠΑΝΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΟ συλλαλητήριο

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Οκτωβρίου, 2022

Ο ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ αναποσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας της Φλώρινας συμμετέχει και στηρίζει το ΠΑΝΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΟ συλλαλητήριο
διαμαρτυρίας για το κόστος της θέρμανσης που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας την Τέταρτη 5 Οκτώβριου και ώρα 17:00.

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

TAGGED: Φλώρινα,