Ο Περιφερειάρχης Γ. Κασαπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Γ. Μαργαρίτης συγχαίρουν τον διευθυντή της χειρουργικής κλινικής και τους συνεργάτες του

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Ιουλίου, 2022

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Γιώργος Μαργαρίτης  και ο εντεταλμένος σύμβουλος Τοπαλίδης Ηλίας επισκέφτηκαν το Γ.Ν.Κοζάνης «Μαμάτσειο» για να συγχαρούν τον διευθυντή της χειρουργικής κλινικής κ. Χατζημήσιο Κων/νο και τους συνεργάτες του, για την πραγματοποίηση εξειδικευμένης, υψηλών απαιτήσεων, χειρουργικής επέμβασης ήπατος – χοληφόρων, με τη χρήση πρωτοπόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η προμήθεια του οποίου έγινε μέσω των προγραμμάτων και των επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις υποδομές υγείας.

Στη συνέχεια ενημερώθηκαν για την πορεία των έργων σχετικά με την προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού 16,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Διακρίνεται λοιπόν το θετικό αποτύπωμα των λειτουργιών της δημόσιας υγείας για την Περιφέρειά μας διότι σκοπός είναι  αφενός να περιοριστούν στο ελάχιστο τα περιστατικά που φεύγουν εκτός Δυτικής Μακεδονίας και αφετέρου να παγιωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προς τις μονάδες υγείας της Περιφέρειας, εξαντλώντας με όλες τις δυνατότητες τους πόρους και αναβαθμίζοντας τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,