Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής σε Συνάντηση Εργασίας με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Σεπτεμβρίου, 2011
dakhs-athina-espa-2dakhs-athina-espa
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής σε Συνάντηση Εργασίας
με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Johannes Hahn στην Αθήνα 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2011
για την πορεία του ΕΣΠΑ στην Δυτική Μακεδονία
Ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω προοπτική χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ήταν η συμμετοχή του Περιφερειάρχη Γιώργου Δακή, που συνοδευόταν από τον Αντπεριφερειάρχη Κοζάνης Γιάννη Σόκουτη, τον Εκτελεστικό Γραμματέα Σωτήρη Βόσδου και υπηρεσιακά  στελέχη, σε συνάντηση εργασίας με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Johannes Hahn στην Αθήνα 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε στον Επίτροπο, αλλά και στον Υπουργό Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας  Μιχάλη Χρυσοχοίδη, συνδιοργανωτή της επίσημης συνάντησης εργασίας:
• Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που περιγράφουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία,
• Την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος αλλά, και των λοιπών δράσεων συμμετοχής της Περιφέρειας στα τομεακά προγράμματα, με ιδιαίτερη αναφορά σε κάθε τομέα: μεταφορές, περιβάλλον, πολιτισμό-τουρισμό, αστική και αγροτική αναγέννηση, παιδεία, υγεία, πρόνοια, απασχόληση κα ανταγωνιστικότητα,
• Τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σχετικά με το Περιφερειακό Πρόγραμμα, με βάση τόσο την πορεία του, όσο και τις τρέχουσες δυσμενείς εξελίξεις που το επηρεάζουν,
• Τις σημειακές παρεμβάσεις ιδιαίτερης σημασίας και τα έργα σημαίες  για την Δυτική Μακεδονία, με βάση και τις εθνικές κατευθύνσεις, και τέλος
• Επισημάνσεις και παρατηρήσεις με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε επίσης σε ειδική τομεακή συνάντηση εργασίας για το Περιβάλλον και το σχετικό Πρόγραμμα (ΕΠΠΕΡΑΑ), δεδομένης της σημαντικότατης συμμετοχής της Δυτικής Μακεδονίας στα έργα σε Εθνικό επίπεδο.
Η Δυτική Μακεδονία  υλοποιεί ήδη έργα σε ποσοστό 12% του συνόλου των ενταγμένων έργων του Προγράμματος στο σύνολο της χώρας.
Ο Γιώργος Δακής επεσήμανε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στον Επίτροπο Johannes Hahn, αλλά και τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τα ιδιαίτερα χαμηλά οικονομικά μεγέθη για την Δυτική Μακεδονία στην κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ, λόγω και της στρέβλωσης από την τοποθέτηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε αυτές της σταδιακής εξόδου.
Παράλληλα τόνισε τη συνεχή διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από το Ταμείο Συνοχής για έργα Περιβάλλοντος και Μεταφορών, λόγω και της ανάλογης μελετητικής ωριμότητας  που υφίσταται.
Ειδική αναφορά έγινε και στη μεγάλη καθυστέρηση εφαρμογής δράσεων από το πρόγραμμα για την απασχόληση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Δυτική Μακεδονία με τα εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας.
Επίσης τονίστηκε η αφαίρεση διαχείρισης των πόρων για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την απευθείας διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο με την πρακτική των εκχωρήσεων.
Την αμέσως επόμενη περίοδο και σε εντατικούς ρυθμούς η Περιφερειακή Αρχή και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν στην αναμόρφωση του Περιφερειακού Προγράμματος, με μεθοδικότητα και ευθυγράμμιση στις εθνικές κατευθύνσεις για το ΕΣΠΑ όπως και τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που διαμορφώνουν το κοινωνικό και οικονομικό τοπίο στην περιοχή.
Στο περιθώριο των συσκέψεων εργασίας έγιναν συναντήσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Δακή αλλά και του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Σόκουτη με Υπουργούς και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, καθώς και στελέχη των τομεακών διαχειριστικών αρχών, για θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..