Ο σύλλογος εργαζομένων για την εκχώρηση της Εγνατίας οδού σε ιδιώτες

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Απριλίου, 2014

seteo egnatia

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο φως της δημοσιότητας, εντός του 2ου τριμήνου του 2014, το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στην προκήρυξη της 1ης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πολυετή (τουλάχιστον 30 χρόνια) παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των 3 σημαντικότερων καθέτων αξόνων της σε ιδιώτες.
Στην παραπάνω προοπτική, ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού (ΣΕΤΕΟ), εξαρχής έχει εναντιωθεί με διάφορα συνδικαλιστικά και νομικά μέσα (προσφυγή στο ΣΤΕ καθώς και αναφορά-καταγγελία στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι, αυτή η παραχώρηση, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδειχθεί επωφελής ούτε για το Ελληνικό Δημόσιο (ακόμα και με στενά οικονομικούς όρους) ούτε για τους χρήστες της οδού και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.
Η παραπάνω διαπίστωση, στηρίζεται, αφενός μεν στην μέχρι τώρα δημόσια διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» σε αντιδιαστολή με την εμπειρία των ιδιωτικοποιήσεων τόσο στον διεθνή χώρο όσο και στην Ελλάδα και αφετέρου δε, στην εκτίμηση των αναμενόμενων οικονομικών στοιχείων εσόδων και εξόδων σε ορίζοντα 30ετίας. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν απομειωθεί κατά πολύ (κάτω από 190εκ. ευρώ), περιοριζόμενες πλέον αποκλειστικά στο ομολογιακό δάνειο με την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο έχει συναφθεί με καλούς όρους για το Ελληνικό Δημόσιο και αποπληρώνεται από τα υφιστάμενα διόδια. Αυτό το γεγονός, επιτρέπει στην εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» να το εξοφλήσει με άνεση εντός της επόμενης δεκαετίας (πολύ πιθανόν και νωρίτερα), καλύπτοντας συγχρόνως το υψηλών απαιτήσεων κόστος συντήρησης και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου.
Μετά δε την αποπληρωμή του δανείου, το πλεόνασμα που θα προκύψει (εκτιμώμενου ύψους άνω του 1-1,5 δις. ευρώ για συνολικό χρονικό ορίζοντα 30ετίας) θα είναι προς όφελος αποκλειστικά του Ελληνικού Δημοσίου και θα μπορούσε να διατεθεί, είτε στις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος υπό τη μορφή νέων έργων υποδομών και συντήρησης των υφισταμένων (πρόταση ΣΕΤΕΟ που έχει κατατεθεί εδώ και δύο χρόνια στους αρμόδιους φορείς και στα πολιτικά κόμματα), είτε με τη μορφή μερίσματος στα δημόσια ταμεία προς ενίσχυση της πολυπόθητης ρευστότητας.
Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί, ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις εσόδων βασίζονται στην διατήρηση του σημερινού λογικού τέλους διοδίων (στο μισό περίπου της τιμής στους υπόλοιπους παραχωρημένους και ανολοκλήρωτους ακόμα αυτοκινητοδρόμους) και με εκπτωτική πολιτική τόσο των συχνών χρηστών (τοπικές κοινωνίες) όσο και των κοινωνικά ασθενέστερων.
Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από την συνέχιση της δημόσιας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου.
Αντ΄ αυτού, τι προβλέπεται να γίνει με την δρομολογούμενη παραχώρηση σε ιδιώτες (σύμφωνα και με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα ΜΜΕ τους τελευταίους μήνες);
1) Οι σταθμοί διοδίων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού πρόκειται να πολλαπλασιαστούν ραγδαία και να φτάσουν τους 15 από 7 που είναι σήμερα.
2) Το αντίτιμο πρόκειται να φτάσει στο ύψος που προβλέπεται για τους υπόλοιπους παραχωρημένους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, δηλαδή να υπερδιπλασιαστεί !
3) Εγκατάσταση 6 νέων σταθμών διοδίων και στους προς παραχώρηση 3 κυριότερους κάθετους άξονες που συνδέουν την χώρα μας με τα Βαλκάνια (Δερβένι-Σέρρες-Προμαχώνας, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Χαλάστρα-Εύζωνοι). Γεγονός που πέρα από την επιβάρυνση των χρηστών της οδού, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην αξίωση επιστροφής σημαντικού μέρους των κοινοτικών κονδυλίων που διατέθηκαν για την κατασκευή των έργων, καθώς αυτά χρηματοδοτήθηκαν από τα κοινοτικά ταμεία, με την παραδοχή ότι δεν θα τοποθετούνταν διόδια!
4) Μετακύλιση του ομολογιακού δανείου της Τράπεζας Πειραιώς στον παραχωρησιούχο, με πολύ πιθανή όμως την πριμοδότηση της Τράπεζας με μεγαλύτερα επιτόκια και εγγυήσεις προκειμένου να αποσύρει την προσφυγή της στο ΣΤΕ κατά της παραχώρησης (η προσφυγή έχει σαφή νομικά ερείσματα καθώς οι εισπράξεις των υπό παραχώρηση διοδίων είναι υποθηκευμένες για το συγκεκριμένο ομολογιακό δάνειο και αυτό δημιουργεί νομικά εμπόδια).
5) Μηδενική επένδυση από τον ιδιώτη, καθώς μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο κατασκευαστικά έργο (σε ότι αφορά την Εγνατία ενώ και οι κάθετοι άξονες κατασκευάζονται και πρόκειται να ολοκληρωθούν ως δημόσια έργα) στο οποίο εκ της φύσεώς του ελάχιστες επενδύσεις μπορούν να γίνουν, κατά συνέπεια ούτε νέες θέσεις θα δημιουργηθούν, ενώ σε ότι αφορά την λειτουργία της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», αυτή γίνεται ήδη αξιόπιστα και με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
6) Εγκατάλειψη και απαξίωση του πάγιου καθώς ο ιδιώτης «επενδυτής» θα λειτουργήσει με κύριο γνώμονα το κέρδος, δεν θα ενδιαφερθεί για την διατήρηση του αυτοκινητοδρόμου σε καλή κατάσταση σε βάθος χρόνου, ενώ σε ότι αφορά τα εναλλακτικά οδικά δίκτυα, είναι προφανές ότι θα τα θεωρήσει ανταγωνιστικά με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθούν στην τύχη τους, χωρίς ούτε την στοιχειώδη συντήρησή τους.
Το αποτέλεσμα από αυτή την πολιτική, θα είναι η ακύρωση ουσιαστικά του αναπτυξιακού ρόλου του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού, που συνέβαλλε τα μέγιστα στην άρση της απομόνωσης ολόκληρων περιοχών της Βορείου Ελλάδας, με ότι συνεπάγεται αυτό για την τοπική (αλλά και εθνική) οικονομία. Επιπλέον, ακόμα και η διεθνής πρακτική έχει δείξει, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης δημόσιων οδικών υποδομών επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα (αύξηση τιμών, πτώση των υπηρεσιών κ.τ.λ) και μάλιστα η ισχύουσα σημερινή τάση διεθνώς είναι αυτές να επιστρέφουν υπό δημόσιο έλεγχο. Εύλογος πιστεύουμε είναι ο προβληματισμός, τι θα συμβεί στην Ελλάδα σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους είναι από αδύναμοι έως ανύπαρκτοι.
Μετά από όλα τα παραπάνω, διερωτόμαστε πραγματικά ποια θα είναι τα οφέλη της παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού, ενός αυτοκινητοδρόμου με τεράστια γεωπολιτική και εθνική σημασία, ιδιαίτερα μάλιστα στην σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία.
Οι εργαζόμενοι στην «ΕΓΝΑΤΊΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», αντιτασσόμαστε στην παραχώρηση ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού λαού, με κάθε νόμιμο συνδικαλιστικό και νομικό μέσο, όχι για λόγους ιδεοληψίας ή ιδίου συμφέροντος, αλλά γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι, ιδιαίτερα με τους όρους που διαμορφώνονται σήμερα, θα πρόκειται πραγματικά για εκποίηση δημόσιας περιουσίας σε τιμή ευκαιρίας.
Θεσσαλονίκη, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΣΕΤΕΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΤΕΟ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτρης Σημαιοφορίδης       Αναστάσιος Παπαδόπουλος

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,