Ο Σύλλογος Βλατσιωτών Πτολεμαιδας Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ σας προσκαλεί στην κοπή της Βασιλόπιτας

Âáóéëüðéôá, ôóïõñÝêé, ìåëïìáêÜñïíá, äßðëåò êáé êïõñáìðéÝäåò ôá ðáñáäïóéáêÜ ãëõêÜ ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, ÐáñáóêåõÞ 16 Äåêåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Âáóéëüðéôá, ôóïõñÝêé, ìåëïìáêÜñïíá, äßðëåò êáé êïõñáìðéÝäåò ôá ðáñáäïóéáêÜ ãëõêÜ ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, ÐáñáóêåõÞ 16 Äåêåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Ο Σύλλογος Βλατσιωτών Πτολεμαϊδας «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» σας προσκαλεί στην εκδήλωση της κοπής Βασιλόπιτας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017, στο Πνευματικό κέντρο Πτολεμαΐδας.
Ώρα έναρξης 18:00.
Είσοδος ελεύθερη.

Θα τιμηθούν οι επιτυχόντες κατά το έτος 2016.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση