Ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ» ανακοινώνει την ενίσχυσης σε ζευγάρια που κατάγονται από το Μοναστήρι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΕ ΝΙΟΠΑΝΤΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

 

Ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ» ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε ζευγάρια που κατάγονται από το Μοναστήρι της ΠΓΔΜ.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γ. Γραμματέας

Σωτήρης Θ. Βόσδου                                            Μιχάλης Ε. Χάτζιος

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΕ ΝΙΟΠΑΝΤΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

 

Το Ίδρυμα Δημητρίου Δ. Ιωαννίδου Σιατίστεως θα χορηγήσει οικονομική ενίσχυση, λόγω γάμου, σε δεκαέξι (16) νέους ή νέες,  που κατάγονται  από τη Σιάτιστα και σε επτά (7)  νέους ή νέες, ελληνικής υπηκοότητας, που κατάγονται από το Μοναστήρι της ΠΓΔΜ (πρώην Σερβίας), οικονομικά αδυνάτους, ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 35 ετών, που τέλεσαν το γάμο τους κατά το έτος 2020.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό τετρακοσίων τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (403,55)  για τον/την καθένα/μία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  – όπως αυτά ορίζονται από το σχετικό άρθρο του Οργανισμού του Ιδρύματος, που βρίσκεται αναρτημένο στα γραφεία του Ιδρύματος και που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη -, στη Δ.Ε. του Ιδρύματος, μέσα σε  προθεσμία (60) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της παρούσης στον τύπο, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση, ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ, Π. Παπαγεωργίου4, Θεσσαλονίκη, 546 35.

( πληροφορίες: τηλέφωνα: 2310260203 και 6978677894)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση