Ο βουλευτής Γιάννης Αντωνιάδης είχε συνάντηση στο ΥΑΑΤ με το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη

Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, ο βουλευτής Φλώρινας Γιάννης Αντωνιάδης είχε συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Ο βουλευτής ζήτησε και ενημερώθηκε ενδελεχώς από το Γενικό Γραμματέα σχετικά με την πορεία υλοποίησης έργων αρμοδιότητάς του στο Νομό Φλώρινας.

Καταρχήν, υπήρξε ενημέρωση για το Αρδευτικό Δίκτυο Παρορίου το οποίο έχει ενταχθεί στο Π.Α.Α. 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 4.160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο θα βοηθήσει στην άρδευση 3.630 στρεμμάτων γης, με παράλληλη επέκταση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου με αγωγούς συνολικού μήκους 23 km. Κάποιες τελευταίες διαδικασίες μεταξύ του αναδόχου του έργου και των αρμόδιων υπηρεσιών αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 30 μέρες και η έναρξη των εργασιών θα γίνει πολύ πριν το Πάσχα, σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει μία παράταση άλλων δύο μηνών.

Ο βουλευτής ενημερώθηκε επίσης και για την πορεία του έργου κατασκευής του Αρδευτικού Δικτύου Πρεσπών. Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι συνολικού προϋπολογισμού 20.300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Με την ολοκλήρωσή του, οι συνολικές καθαρές αρδευόμενες εκτάσεις θα είναι της τάξης των 13.600 στρεμμάτων. Για το συγκεκριμένο έργο έχει επιλεγεί ο κατασκευαστής, με τον οποίο ήδη υπεγράφη η Εργολαβική Σύμβαση βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το Αρδευτικό Δίκτυο Πρεσπών, έχει ξεπεραστεί το θέμα με την αρχαιολογική υπηρεσία και πριν το Πάσχα –καιρού επιτρέποντος- υπολογίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής.

Ο βουλευτής από την πλευρά του, έθεσε στον κ. Παπαγιαννίδη την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί από συμπατριώτες μας μέσω προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ, η έγκριση των οποίων καθυστερεί αδικαιολόγητα εξαιτίας της γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα να στερούν από το Νομό Φλώρινας επενδύσεις που τόσο πολύ έχει ανάγκη η περιοχή.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση