Οργανισμός Εργατικής Εστίας Ξεκινά η απογραφή Δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Φεβρουαρίου, 2011

Από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, Περιφερειακό Γραφείο Φλώρινας, γίνεται η απογραφή Δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011, Φλώρινας και Αμυνταίου από 15/02/2011 έως 22/03/2011 και τις ώρες 08:30 έως 15:30 επί της οδού Ηπείρου 26 – Ισόγειο κατά αλφαβητική σειρά ως εξής:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α

ΤΡΙΤΗ                            15/02/2011

ΤΕΤΑΡΤΗ                         16/02/2011

Β

ΠΕΜΠΤΗ                         17/02/2011

Γ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                     18/02/2011

ΔΕΥΤΕΡΑ                         21/02/2011

Δ

ΤΡΙΤΗ                             22/02/2011

Ε – Ζ

ΤΕΤΑΡΤΗ                         23/02/2011

Η – Θ – Ι

ΠΕΜΠΤΗ                         24/02/2011

Κ

ΔΕΥΤΕΡΑ                         28/02/2011

ΤΕΤΑΡΤΗ                       02/03/2011

Λ

ΠΕΜΠΤΗ                         03/03/2011

Μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                   04/03/2011

ΤΡΙΤΗ                             08/03/2011

Ν – Ξ – Ο

ΤΕΤΑΡΤΗ                       09/03/2011

Π

ΠΕΜΠΤΗ                        10/03/2011

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                   11/03/2011

ΔΕΥΤΕΡΑ                       14/03/2011

Ρ – Σ

ΤΡΙΤΗ                           15/03/2011

ΤΕΤΑΡΤΗ                       16/03/2011

Τ

ΠΕΜΠΤΗ                      17/03/2011

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                 18/03/2011

Υ – Φ

ΔΕΥΤΕΡΑ                         21/03/2011

Χ – Ψ – Ω 

ΤΡΙΤΗ                             22/03/2011

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα) και αντίγραφο οικογενειακού

2. Αστυνομική ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευομένων μελών έχουν

3. Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας 2010 (με το ΑΦΜ και των δυο συζύγων)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένων με 100 ημέρες εργασίας το έτος 2010.

Εξαιρούνται, οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκες οικογένειες , για τους οποίους απαιτούνται 50 ημέρες εργασίας, ή επιδοτούμενης ανεργίας έτους 2010. Για τους εργαζόμενους σε οικοδομικές εργασίες απαιτούνται 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας .

Σε περίπτωση μη έκδοσης των αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης θα προσκομίζεται βεβαίωση εργοδότη που να βεβαιώνει τον αριθμό ημερών εργασίας και τον κλάδο ασφάλισης θεωρημένο από το ΙΚΑ ή αντίγραφο της ΑΠΔ 2010 του εργοδότη προς το ΙΚΑ. Οι ασφαλισμένοι εκτός ΙΚΑ (ΔΕΗ, Τράπεζες) στην περίπτωση που ασφαλίζουν παιδιά θα προσκομίζουν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης.  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωση από το συνταξιοδοτικό φορέα.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Γνωματεύσεις Α/βαθμίων ή Β/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%

 

Για τη χορήγηση Δ.Κ.Τ. 2011 ισχύουν τα κατωτέρω όρια εισοδήματος χωρίς εξαιρέσεις για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (π.χ. Α με Α με αναπηρία 67% και άνω κ.λ.π.):

 

  1. Μεμονωμένοι δικαιούχοι  με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα           : 17.000 € ,
  2. Δικαιούχοι (Δύο άτομα) με οικογενειακό εισόδημα                     : 25.000 €
  3. Δικαιούχοι (Τρία άτομα) με οικογενειακό εισόδημα                   : 33.000 €
  4. Δικαιούχοι (Τέσσερα άτομα, με οικογενειακό εισόδημα            : 41.000€ – ΟΧΙ πολύτεκ)
  5. Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα                  : 50.000 €