Οι απαντήσεις του Υπουργού Εργασίας κ. Ι. Βρούτσης σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ.,

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Ιανουαρίου, 2013

 

Ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Ι. Βρούτσης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρας, απάντησαν σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., μεταξύ αυτών και ο Θ.Γερμανίδης, για την «Επέκταση του θεσμού της προσωρινής σύνταξης σε συνταξιούχους του Δημοσίου και αλλαγή των προϋποθέσεων για συνταξιούχους αναπηρίας». Τα κείμενα των απαντήσεων έχουν ως εξής:

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί Ερώτησης Βουλής

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. πρωτ. 4444/28.11.12 Ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ, πρωτ. 4444/28.11.2012 Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων απότους βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Στρατούλη Δημήτριο, Αμανατίδη Ιωάννη, Βαλαβάνη Νάντια κ.λπ. και σε ό,τι αφορά στα θιγόμενα ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναφορικά με α) τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας, χωρίς να απαιτείται για τους ασφαλισμένους η πιστοποίηση, από την αρμόδια Υγειονομική επιτροπή, συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας και β) η παράταση της καταβολής της σύνταξης λόγω αναπηρίας, στις περιπτώσεις που το συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω αναπηρίας έχει λήξει και εκκρεμεί η διαδικασία επανάκρισης του ασφαλισμένου στις Υγειονομικές Επιτροπές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας στους ασφαλισμένους, τόσο παλαιούς, όσο και νέους (δηλαδή, υπαγόμενους στην ασφάλιση για πρώτη φορά, τόσο μέχρι 31.12.1992 όσο και μετά την 1.1.1993), θα πρέπει οι ίδιοι να έχουν πραγματοποιήσει έναν ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης (για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι ελάχιστες ημέρες είναι 1.500, από τις οποίες τουλάχιστον 600, τα τελευταία 5 έτη πριν από εκείνο κατά το οποίο επήλθε η αναπηρία) και, συγχρόνως, να κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ότι φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το ελάχιστο απαιτούμενο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας είναι 50%).

Οι προϋποθέσεις αυτές απαιτείται να πληρούνται τόσο για τη χορήγηση οριστικής σύνταξης αναπηρίας, όσο και για τη χορήγηση προσωρινής.

Με δεδομένο, δε, ότι η ύπαρξη του συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση – αιτία – για τη χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας, το οποίο και πιστοποιείται μόνο κατά την εξέταση του ασφαλισμένου από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, διευκρινίζουμε ότι το ενδεχόμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας, με σκοπό την κατάργηση της προϋπόθεσης για προηγούμενη κρίση από τις Υγειονομικές Επιτροπές, ειδικά για τις περιπτώσεις της χορήγησης προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας, δεν αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο.

Β. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, στις περιπτώσεις που το συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω αναπηρίας έχει λήξει και εκκρεμεί η διαδικασία επανάκρισης του ασφαλισμένου στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα αυτό μελετάται από το Υπουργείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση του θεσμού της προσωρινής σύνταξης σε συνταξιούχους του Δημοσίου

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση αριθμ. 4444/28-11-2012

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ. Δημ. Στρατούλης, Ιωανν. Αμανατίδης, Νάντια Βαλαβάνη, Γιωρ. Βαρεμένος, Δημ. Γάκης, Δημ. Γελαλής, Αθαν. Γερμανίδης, Όλγα Γεροβασίλη, Κων. Δερμιτξάκης, Μ. Διακάκη, Ευαγ. Διαμαντόπουλος, Παν. Δριτσέλη, Κων. Ζαχαριάς, Αφρ. Θεοπεφτάτου, Αγνή Καλογερή, Μ. Κανελλοπούλου, Χρ. Καραγιαννίδης, Χαρά Καφαντάρη, Στ. Κοντονής, Πα., Κουρουμπλής, Μιχ. Κριτσωτάκης, Παν. Λαφαζάνης, Χρ. Μαντάς, Ν. Μιχελάκης, Κων. Μπάρκας, Μ. Μπόλαρη, Ανδρ. Ξανθός, Ευγ. Ουζουνίδου, Γιωργ. Πάντζας, Σ. Σακοράφα, Στ. Σαμοϊλης, Ιωάν. Σταθάς, Ν. Συρμαλένιος, Μ. Τριαντάφυλλου και Δέσπ. Χαραλαμπίδου και αναφορικά με τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την σχετικά πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων μας, αρχική επιδίωξη μας, μεταξύ των άλλων, ήταν η απλοποίηση του μηχανισμού απονομής σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων, η καταγραφή των πραγματικά δικαιούχων σύνταξης, η απόλυτη τήρηση της σειράς διεκπεραίωσης των αιτήσεων σύνταξης χωρίς διακρίσεις, η σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης στους δικαιούχους και η διευθέτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν από της εξόδους του δικαιούχου σύνταξης από την Υπηρεσία του μέχρι της οριστικής απονομής της σύνταξης του.

Μέχρι σήμερα, έχουν δρομολογηθεί ή και ολοκληρωθεί, αρκετές από τις πρωτοβουλίες μας με κυριότερο μέλημα μας πλέον η διευθέτηση των προβλημάτων του μεσοδιαστήματος μέχρι την απονομή της σύνταξης.

Ήδη, σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ 169/2007, παρέχεται η δυνατότητα στον υπάλληλο ή στο στρατιωτικό που αποχωρεί από την ενεργό Υπηρεσία του, να ζητήσει την καταβολή των αποδοχών ενεργείας για τρεις (3) μήνες, προκειμένου να καλυφθεί οικονομική για το χρόνο που μεσολαβεί από την αποχώρηση του μέχρι την καταβολή σε αυτόν της σύνταξης του.

Επιπρόσθετα, προωθείται νομοθετική ρύθμιση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ώστε από τις αρχές του 2013 να καθιερωθεί ο θεσμός της προκαταβολής (50% του βασικού μισθού) της σύνταξης από το Δημόσιο και έτσι να απαλειφθεί το τωρινό μισθοδοτικό κενό μέχρι της απονομής της οριστικής σύνταξης όρου και θα γίνεται η οριστική εκκαθάριση. Προς τούτοις, είναι σε εξέλιξη προσπάθεια επίλυσης μηχανογραφικών προβλημάτων ώστε οι δυο πράξεις (της προκαταβολής και της έκδοσης πράξεων κανονισμού συντάξεων) να λειτουργούν συντονισμένα.

Αναφορικά με τον χρόνο αναμονής στην απονομή οριστικής σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων, αυτός βαίνει συνεχώς μειούμενος, σε εφαρμογή και της κείμενης νομοθεσίας. Όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα με την αθρόα υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης και προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, τα οποία έχουν υπερπολλαπλασιαστεί, καταβάλλεται υπέρμετρη προσπάθεια τόσο απρ τους αρμόδιους υπαλλήλους – παρόλη τη μείωση σε ανθρώπινο δυναμικό λόγω συνταξιοδοτήσεων – όσο και από την πολιτική ηγεσία της τήρησης των προγραμματικών στόχων μας και βελτιστοποίησης αυτών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Χρήστος Σταϊκούρας

 

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..