οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων του Δήμου Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Ιανουαρίου, 2013

Αποφασίστηκαν και ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων του Δήμου Φλώρινας.

Έτσι, οι αρμοδιότητες αναλυτικά έχουν ως εξής:

Ο κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, υπεύθυνος για

-Τη λειτουργία  και  το συντονισμό όλων των  υπηρεσιών  της Διεύθυνσης  Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής καθώς και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης .

-Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας

Ο κ. Μπαρδάκας Χρήστος, υπεύθυνος για

–  Τη λειτουργία  και  το συντονισμό όλων των  υπηρεσιών  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

-Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.

Ο κ. Καρακόλης Μιχαήλ υπεύθυνος για

-Τη λειτουργία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.

Την τέλεση πολιτικών Γάμων του Δήμου Φλώρινας.

Τέλος του μεταβιβάζονται για τα Τοπικά Διαμερίσματα Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος και Φλώρινας οι κατά τόπον αρμοδιότητες  που αναφέρονται στο Ν. 3852/2010.

Ο κ. Καραγκιοζίδης Θεοδόσιος υπεύθυνος για

– Τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και τις Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

–  Την τέλεση πολιτικών Γάμων του Δήμου Φλώρινας

Ο κ. Μαβίδης Παναγιώτης υπεύθυνος για

-Τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  καθώς και της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.

-Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Η θητεία των νέων Αντιδημάρχων θα διαρκέσει από 14-1-2013 μέχρι και 31-8-2014.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..