Οι Επόμενες Συνεδριάσεις Του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

 

  1. Παράταση για την ολοκλήρωση της απογραφής έναρξης και της σύνταξης του

Ισολογισμού έναρξης(01-01-2011)

 


 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.3463/06 με θέμα ημερήσιας διάταξης

 

 

1.΄Εγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αμυνταίου οικονομικού έτους 2011.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση