Οι επόμενες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Ιανουαρίου, 2013

florina-ds-8

Στις 28 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1

«Διακοπή εργασιών και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Κατασκευή πεζογέφυρας στο παλιό πεταλωτήριο»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

2

«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Μελίτης»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

3

«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

4

«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2013»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

5

«Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

6

«Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2013»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

7

«Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω 5.869,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2013»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

8

«Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2013»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

9

«Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση επιτροπής καταστροφής ευτελούς αξίας κινητών πραγμάτων για το έτος 2013»

Εισηγήτρια κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

10

«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 145/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. που αφορά τιμολόγια Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού έτους 2013»

Εισηγητής κος Τραϊανός Ρασάικος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.ΑΦ.

11

«Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 46 (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών) για το έτος 2013»

Εισηγήτρια κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

12

«Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2013»

Εισηγήτρια κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

13

«Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και των φορολογουμένων για το έτος 2013»

Εισηγήτρια κα Στ. Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

14

«Κατανομή ποσού 81.078,32 € για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων Α/βαθμίας & Β/βαθμίας εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το έτους 2013»

Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

15

«Κατανομή ποσού 114.444,63 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βαθμίας & Β/βαθμίας εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το έτους 2013».

Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

16

«Παραχώρηση χρήσης του Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Πολυπλατάνου Δήμου Φλώρινας στον Αθλητικό Σύλλογο Καράτε «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ» Φλώρινας, για ένα έτος»

Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας. 

17

«Προαγωγή του 1/θ Νηπιαγωγείου Παπαγιάννη σε 2/θ Νηπιαγωγείο»

Εισηγητής κος Γ. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

18

«Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Θ. Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

19

Επιχορήγηση  του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Εισηγητής κος Θ. Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

20

«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 74/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στη σύμφωνη γνώμη για κατασκευή εισόδου στην οδό Π. Μελά για λειτουργία πάρκινγκ»

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

21

«Ορισμός μέλους για τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Χορήγησης Βεβαιώσεων».

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

22

«Αντικατάσταση μέλους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

23

«Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας  και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

24

«Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

25

«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 60/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που αφορά στη συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

26

«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 61/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που αφορά στη συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

27

«Κανονισμός λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

28

«Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ. Φλώρινας στο Δήμο Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ι. Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..