Οι εξελίξεις για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Νοεμβρίου, 2011
«Πράσινο φως για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη»
το υπ. Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας έστειλε στη διεθνή κατασκευάστρια εταιρία του έργου, «Trans Balkan Pipeline», επιστολή με οδηγίες για τις επόμενες διαδικαστικές κινήσεις
Υπό τον τίτλο «Πράσινο φως για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», η βουλγαρική οικονομική εφημερίδα «Κλάσα» αναφέρει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας, αξιολόγησε θετικά τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων ΜΠΕ για το έργο του αγωγού.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «εκτίμηση των αρμόδιων οργάνων του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι ότι στη μελέτη που κατατέθηκε έχουν αναλυθεί οι κίνδυνοι για το περιβάλλον, τους οποίους πρέπει να λάβει υπόψη το Ανώτερο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Περιβάλλοντος
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος έστειλε στη διεθνή κατασκευάστρια εταιρία του έργου, «Trans Balkan Pipeline», επιστολή με οδηγίες για τις επόμενες διαδικαστικές κινήσεις: να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στη μελέτη για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του έργου σε όλους τους ενδιαφερομένους, ώστε να αρχίσει η προετοιμασία της δημόσιας συζήτησης για το στρατηγικό έργο στους δήμους, από τους οποίους θα διέλθει ο αγωγός.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «σε εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών ανάμεσα στη βουλγαρική και στην ελληνική πλευρά, η διοργάνωση παράλληλων δημόσιων διαβουλεύσεων στις δύο χώρες μπορεί να αρχίσει μόνο κατόπιν της επιβεβαίωσης από τις αρμόδιες περιβαλλοντολογικές αρχές τόσο της Βουλγαρίας, όσο και της Ελλάδας, ότι υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη (εκτίμηση της διαδρομής στη βουλγαρική επικράτεια, εκτίμηση της διαδρομής στην ελληνική επικράτεια και περίληψη της έκθεσης για τη συνολική διαδρομή του πετρελαιαγωγού στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα).
Όπως εκτιμάται, η ελεύθερη πρόσβαση στην περιβαλλοντολογική μελέτη και τα αποτελέσματα της δημόσιας συζήτησης «θα έχουν εξαιρετική σημασία» στη λήψη της σχετικής απόφασης, την οποία η υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας θα δώσει στη δημοσιότητα εντός 45 ημερών όπως προβλέπει ο νόμος.