Οι κανόνες για την απελευθέρωση του επαγγέλματος των ΤΑΞΙ

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Σεπτεμβρίου, 2011
taxi-1
Οι κανόνες για την απελευθέρωση του επαγγέλματος  των ΤΑΞΙ και τη δημιουργία της αγοράς οχημάτων Ειδικής Μίσθωσης
1. Η Άδεια Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ΤΑΞΙ επανακτά το Δημόσιο χαρακτήρα της, παραχωρείται αποκλειστικά από το κράτος με παράβολο 15-40.000 ευρώ για αυτοκίνητα και 5-10.000 ευρώ για Μοτοσυκλέτες (το ύψος του παραβόλου θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης). Επιπλέον ποσό θα καταβάλλεται για την απόκτηση πέραν του ενός  οχήματος.
2. Η Άδεια Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια και είναι αμεταβίβαστη για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή και η μαύρη αγορά Αδειών με δημοσιονομικό όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα.
3. Ανοίγει η αγορά της  Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.) με οχήματα έως 9 θέσεων με κράτηση μέσω τηλεφώνου ή internet χωρίς περιορισμό έδρας οχήματος και απαγόρευση επιβίβασης πελάτη από το δρόμο ή τις πιάτσες (πανελλαδική εξυπηρέτηση) αλλά με ελεύθερη διαπραγμάτευση κομίστρου. Το άνοιγμα αυτής της αγοράς στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και διεθνώς σήμανε τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.
4. Στα Ειδικής Μίσθωσης Οχήματα προβλέπεται και η λειτουργία Μοτοσυκλετών Δημοσίας Χρήσης.
5. Τα νέα αυτοκίνητα ΤΑΞΙ και τα οχήματα Ειδικής Μίσθωσης θα είναι καινούρια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  (πιστοποίηση EURO 5 κατ’ ελάχιστο) και θα διαθέτουν υποχρεωτικά πρόσβαση στο Διαδίκτυο και Τηλεόραση.
6. Τα νέα ΤΑΞΙ θα φέρουν διακριτή φωτιζόμενη μεγαλύτερου (από τα υπάρχοντα) μεγέθους πινακίδα και λωρίδα διαφορετικού χρώματος προκειμένου να ξεχωρίζουν στο δρόμο.
7. Οι οδηγοί και οι κατά το νόμο υπεύθυνοι της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Ε.Δ.Χ. οφείλουν να πιστοποιούνται και με σεμινάρια κατάρτισης που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αγγλικά ξενοδοχειακού επιπέδου (συνεργασία με το Υπ. Εργασίας.)
8. Συστήνεται επιτροπή υψηλού επιστημονικού κύρους με αντικείμενο την παρακολούθηση εφαρμογής του νόμου και της ροής απόδοσης των νέων αδειών, την επεξεργασία προτάσεων με τη συμπλήρωση 6 μηνών από την πλήρη εφαρμογή του νόμου και τη διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού για την αποφυγή καρτέλ με υποχρέωση καταγγελίας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
9. Οι υπάρχοντες κάτοχοι αδειών ΤΑΞΙ και οι νυν Οδηγοί ΤΑΞΙ  χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ μέσα από πρόγραμμα ύψους 50.000.000 (εκατομμυρίων) ευρώ, με ποσό έως 100.000 ευρώ ανά ΑΠΥ για αγορά νέου οχήματος και την αναβάθμιση του υπάρχοντος. (Συνεργασία με το Υπ.  Περιφερειακής Ανάπτυξης)
10. Οι σημερινοί κάτοχοι μισής άδειας ΤΑΞΙ αποκτούν αδαπάνως μία (1) Άδεια Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ΕΔΧ ΤΑΞΙ.
11. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη μετασκευή οχημάτων Ειδικής Μίσθωσης που θα εξυπηρετούν ΑΜΕΑ και άτομα μειωμένης κινητικότητας.
12. Για γεωγραφικές περιοχές όπου το Σύνταγμα προβλέπει ότι χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης από το νομοθέτη θα υπάρξουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις.
13. Για τους ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ που απέκτησαν άδειες τα τελευταία 3-7 χρόνια (αντικείμενο διαβούλευσης) θα υπάρξουν ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις (Συνεργασία με το Υπ. Οικονομικών)
14. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα υπάρχει ειδικός χώρος με link υποχρεωτικά για όλες τις ιστοσελίδες όλων των εταιρειών καθώς και για την αποστολή καταγγελιών-παραπόνων.
15. Το κόμιστρο των ΤΑΞΙ μειώνεται κατά 10-20%
TAGGED: Διαδίκτυο,