Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου υποχρεούνται να τις θεωρήσουν έως τις 15 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου) των οποίων η ισχύ των αδειών έχει ήδη λήξει (δεν θεώρησαν με το νόμο 4264/2014), υποχρεούνται να θεωρήσουν την άδεια τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2019.

Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Ενημερώνουμε επίσης ότι μετά από την πρόσφατη τροποποίηση του νόμου, για την ως άνω θεώρηση δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου στο τηλ. 2463055243 (κ. Τσακίρης Νικόλαος).

Pin It

Αφήστε μια απάντηση