Οι νέοι τιμοκατάλογοι για το ηλεκτρικό ρεύμα που ισχύουν από  1η Αυγούστου 2022

Οι νέοι τιμοκατάλογοι για το ηλεκτρικό ρεύμα που ισχύουν από  1η Αυγούστου 2022

Σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει στην αγορά ενέργειας τα τιμολόγια ανακοινώνονται κάθε μήνα και ισχύουν για τον επόμενο χωρίς τη  ρήτρα αναπροσαρμογής.

Τα επόμενα  τιμολόγια για τον μήνα Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν ως τις 20 Αυγούστου

 

Από τις τιμές κάθε προμηθευτή αφαιρείται ποσό ύψους 0,37700 Euro/kWh που είναι η κρατική επιδότηση στα τιμολόγια του ρεύματος για τον Αύγουστο.

Τα τιμολόγια των μεγαλύτερων προμηθευτών μετά τις προσαρμογές που έγιναν

 

-ΔΕΗ: Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες, 0,486 Euro/kwh. Από 2000 κιλοβατώρες και πάνω, 0,498 Euro/kwh. Πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα. Νυχτερινό

τιμολόγιο 0,445 Euro/kwh.

 

-Protergia: Χρέωση Ενέργειας Ημέρας 0,54913 Euro/kwh. Χρέωση Ενέργειας Νύχτας 0,54555 Euro/kwh. Μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ.

 

-Ήρων: για ημερήσια και νυχτερινή κατανάλωση, ανεξαρτήτως του ύψους της, 0,575 Euro/kWh, πάγιο 3 ευρώ το μήνα.

 

-Elpedison: τιμολόγια από 0,9395 ένω 1,0024 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με επιστροφή τον επόμενο μήνα του Elpedison Loyalty Pass. Το πάγιο κυμαίνεται

από 1,5 ευρώ το τετράμηνο έως 5 ευρώ το μήνα.

 

-Nrg: τιμή ενέργειας 0,499-0,569 Euro/kWh ανάλογα με το πρόγραμμα και πάγιο 1,8-5 ευρώ το μήνα ανάλογα με την ενεργοποίηση ή μη e-bill και πάγιας

εντολής.

 

-Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: τιμή με έκπτωση συνέπειας 0,563-0,576 Euro/kWh, χωρίς έκπτωση συνέπειας 0,583 -0,591Euro/kWh. Πάγιο

5 ευρώ.

 

-Volterra: Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας: 0,6700 Euro/kWh, Πάγια Χρέωση: 4,5Euro/30 ημερολογιακές ημέρες.

 

– WATT+VOLT : 0,62Euro/kWh για το πρόγραμμα zerO+ για όλες τις κατηγορίες πελατών.

 

-Zeniθ: Χρέωση ενέργειας 0,55500 Euro/kWh, πάγιο 4,5 ευρώ.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση